167 thoughts on “Amaphupho ngemoto”

 1. Sanibonani
  Kuchazani ukuphupha ubona izimoto ezingingi ezimhlophe zomgcwabo zisiya komakhelwane

  Reply
 2. Ukuphupha ubona imoto egujimayo Kakhulu ungekho Kodwa Kuyona Uyibuka igijima ngihamba noMawami

  Reply
 3. Ngcela ukbuza uma uphupha ugogowakho ongasekho owayeyi sangoma enihumba nonke egcekeni eniluma ebese niphenduka nifana naye kuchazani

  Reply
 4. Ngicela ukubuza, umuntu engangithandana naye uthi usengiphuphe kathathu kulandelana, okokuqala nokwesbili uthi waphupha senza ucansi, okwesthathu uthi wayebaleka kungathi khon into emujahayo esabaleka kanjalo wazithela kumina ngase ngimvikela. Ngalolusuku engiphupha okwesithathu nami ngaphupha ngaye kodwa kwelami iphupho sasihamba ngemoto emhlophe kuwuyena oshayelayo Mina ngihleli eceleni. Lamaphupho nje siwaphupha ngosuku olulodwa, engabe achazani?

  Reply
 5. Cela ukubuza ukuthi uma ugibele etaxin and ibilokhu igeja izingozi ezintathu ngeskhathi esisodwa kusho ukuthini

  Reply
 6. Kuchaza ukuthi ukuphupha uzolotsholwa umuntu othandana naye bakugqokise iduku neskhafu bangakufaki bakunike ezandleni?

  Reply
 7. Sanbonani uma uphupha umuntu wakini ongasekho eshayel imoto enezibi kusho ukuthini

  Nokuphupha umfula ugcweeele amanzi encolile bese kubangathi asekhaya lawo manzi agcwele egcekeni adusha umnyango afuna ukungena endlini kughi ke namagusha asekhaya afun ukungena endlin abalekela kamanzi kodwa kugcine kungenzekanga

  Reply
 8. Cela ukubuza kusho ukuthin ukuphupha udla amasi nezinkwa eziningi sigcwele etafuleni

  Reply
 9. Cela kubuza kusho kuthini ukuphupha ubizwe la muntu wakho ongasekho mamah wakhe ufice kuncolile uthi ya clean aqhamuke akubizele kwenye indlu ngaphandle uthi yafika akubuze kuthi ziphi izimali khona icard esingalitholanga laziwa uwena ngimangale athi cela address yasekhaya ngimunike bese ngikhale athi kuthi yazi kubhalwe mina ngth ngyaphuma sbari wakhona athi angingakhali ngthi mina yangixaka lento ngb ama card athathwa wonke akhe mase sengigoduka kanti sengishintshele nge foni lo mama wanginika ekungayona eyam lapho sengsemgwaqeni kuqhamuke taxi emhlophe enabantu bechwele ikhanya phakathi ngiwele mengiwela kudlule bus eduze kwethu echwele Abantu..ngizame kufuna kufonela ngane yakhe umuntu wam ongasekho Emhlabeni ngfuna kuyibuza kanti yenza njn ngemali.

  Reply
 10. Sanibona, ngisacel usizo. Ngiphuphe nginyuka istezi emveni kwalokhu ngehla ngelifti. Ingabe kushoni lokhu

  Reply
 11. Mina ngiphiphe umfula o clean ngiphakathi mase kwaba khona umuntu ongibamba izandla engicwilisa emazini kodwa kuyinto engathi yenzeka ngempela

  Reply
 12. Kuchanzani ukuphupha uhamba ngemoto uma ngifika emarobhothini ngifice amadoda amathathu azame ukungiphuca imoto eyodwa ibilokhu imemezile ukuthi abangishaye betatazela ababili, kodwa ngakwazi ukubaleka.

  Reply
 13. Hello

  Kuchaza ukuthini ukuphupha uhamba ngemoto yesoka lakho ,liyishayela lona kukhona no mama ongizalayo emotweni sihamba sihleka sonke sobathathu?

  Reply
  • Uma uphupha ukuthi usemotweni futhi kukhona ogijimayo ngemoto kusho ukuthi uzoba nenhlanhla nempumelelo.

   Reply
 14. Hi
  Kushoni ukuphupha

  Usuza umuntu we ex yakho umsiza
  Efunwa ngama phoyisa.

  Ngase ngimbona ethenga imoto entsha kodwa ifile

  Reply
 15. Ngabe kusho ukuthini ukuphupha ngathi siphuma emcimbini umndeni wami ube sengozini ngiba landela ngenye imoto ngimenyezwe umfana kaSis ethi nangu ubhuti wami osashona ethi angibize umah

  Reply
 16. Ngicela ukubuza uma uphupha umuntu wakini ongasekho efika kuwe emoyizela ecela ukuth umphuzise amanzi kuchazani

  Reply
 17. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugogo wami enzelwa i party usaphila futhi kunekhekhe leparty ,ngaphinda futhi ngaphupha ngipha izingane zesikole amakhekhe abhakiwe ano cream ngiwaphethe nje ngebhakede

  Reply
 18. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha usendaweni ebusy nephithizelayo bese ugibela imoto ube sengozini yemoto bese uyalimala kakhulu

  Reply
 19. Ngiphuphe imoto yami intshontshelwe ama part okanye ikotsholotiwe yaze yakhishwa nama thayi ngabe kuchazani

  Reply
 20. Kusho ukuthini ukubona ihhashi lingijima ngesivinini esikhulu edamini elikhulu elingenamkhawulo cishe lingangolwandle lelihhlashi eligijimayo lihamba njengeskembe esigijimayo emanzini kodwa lona linsundu livele half emanzini lagijima laze layosithela kuchazani lokho ngiyabonga

  Reply
 21. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugibele imonto nibaningi bese uyehla emotweni ushiye izikhwama zakho uthi mawuthi uyahamba ijike imoto bazokulethela izikhwama zakho bese uyamba uthi uyogeza kube sengathi usendlini eseduze nomfula omkhulu njengolwandle Korea awunawo amagagasi uthulile amazing awadungekile bese kuqhamuka into igijima ngamandla emanzi bawuyi bhekisisa ubone ukuthi yihhashi liyagijima emanzini livele ngesingenhla kodwa inyawo azibonakali wethuke ucabange ukuthi umamlambo ngabe lichazani leliphupho

  Reply

Leave a Reply