Amaphupho ngemoto

Uma uphupha ukuthi usemotweni futhi kukhona ogijimayo ngemoto kusho ukuthi uzoba nenhlanhla nempumelelo. Kepha uma kunguwena oshayelayo uzolahlekelwa yimali maduzane.

58 thoughts on “Amaphupho ngemoto”

  1. Sanbonani uma uphupha umuntu wakini ongasekho eshayel imoto enezibi kusho ukuthini

    Nokuphupha umfula ugcweeele amanzi encolile bese kubangathi asekhaya lawo manzi agcwele egcekeni adusha umnyango afuna ukungena endlini kughi ke namagusha asekhaya afun ukungena endlin abalekela kamanzi kodwa kugcine kungenzekanga

    Reply
  2. Cela ukubuza kusho ukuthin ukuphupha udla amasi nezinkwa eziningi sigcwele etafuleni

    Reply
  3. Cela kubuza kusho kuthini ukuphupha ubizwe la muntu wakho ongasekho mamah wakhe ufice kuncolile uthi ya clean aqhamuke akubizele kwenye indlu ngaphandle uthi yafika akubuze kuthi ziphi izimali khona icard esingalitholanga laziwa uwena ngimangale athi cela address yasekhaya ngimunike bese ngikhale athi kuthi yazi kubhalwe mina ngth ngyaphuma sbari wakhona athi angingakhali ngthi mina yangixaka lento ngb ama card athathwa wonke akhe mase sengigoduka kanti sengishintshele nge foni lo mama wanginika ekungayona eyam lapho sengsemgwaqeni kuqhamuke taxi emhlophe enabantu bechwele ikhanya phakathi ngiwele mengiwela kudlule bus eduze kwethu echwele Abantu..ngizame kufuna kufonela ngane yakhe umuntu wam ongasekho Emhlabeni ngfuna kuyibuza kanti yenza njn ngemali.

    Reply
  4. Sanibona, ngisacel usizo. Ngiphuphe nginyuka istezi emveni kwalokhu ngehla ngelifti. Ingabe kushoni lokhu

    Reply
  5. Mina ngiphiphe umfula o clean ngiphakathi mase kwaba khona umuntu ongibamba izandla engicwilisa emazini kodwa kuyinto engathi yenzeka ngempela

    Reply
  6. Kuchanzani ukuphupha uhamba ngemoto uma ngifika emarobhothini ngifice amadoda amathathu azame ukungiphuca imoto eyodwa ibilokhu imemezile ukuthi abangishaye betatazela ababili, kodwa ngakwazi ukubaleka.

    Reply
  7. Hello

    Kuchaza ukuthini ukuphupha uhamba ngemoto yesoka lakho ,liyishayela lona kukhona no mama ongizalayo emotweni sihamba sihleka sonke sobathathu?

    Reply
    • Uma uphupha ukuthi usemotweni futhi kukhona ogijimayo ngemoto kusho ukuthi uzoba nenhlanhla nempumelelo.

      Reply
    • Uma uphupha ukuthi usemotweni futhi kukhona ogijimayo ngemoto kusho ukuthi uzoba nenhlanhla nempumelelo. Kepha uma kunguwena oshayelayo uzolahlekelwa yimali maduzane.

      Reply
  8. Hi
    Kushoni ukuphupha

    Usuza umuntu we ex yakho umsiza
    Efunwa ngama phoyisa.

    Ngase ngimbona ethenga imoto entsha kodwa ifile

    Reply
  9. Ngabe kusho ukuthini ukuphupha ngathi siphuma emcimbini umndeni wami ube sengozini ngiba landela ngenye imoto ngimenyezwe umfana kaSis ethi nangu ubhuti wami osashona ethi angibize umah

    Reply
  10. Ngicela ukubuza uma uphupha umuntu wakini ongasekho efika kuwe emoyizela ecela ukuth umphuzise amanzi kuchazani

    Reply
  11. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugogo wami enzelwa i party usaphila futhi kunekhekhe leparty ,ngaphinda futhi ngaphupha ngipha izingane zesikole amakhekhe abhakiwe ano cream ngiwaphethe nje ngebhakede

    Reply
  12. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha usendaweni ebusy nephithizelayo bese ugibela imoto ube sengozini yemoto bese uyalimala kakhulu

    Reply
  13. Ngiphuphe imoto yami intshontshelwe ama part okanye ikotsholotiwe yaze yakhishwa nama thayi ngabe kuchazani

    Reply
  14. Kusho ukuthini ukubona ihhashi lingijima ngesivinini esikhulu edamini elikhulu elingenamkhawulo cishe lingangolwandle lelihhlashi eligijimayo lihamba njengeskembe esigijimayo emanzini kodwa lona linsundu livele half emanzini lagijima laze layosithela kuchazani lokho ngiyabonga

    Reply
  15. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugibele imonto nibaningi bese uyehla emotweni ushiye izikhwama zakho uthi mawuthi uyahamba ijike imoto bazokulethela izikhwama zakho bese uyamba uthi uyogeza kube sengathi usendlini eseduze nomfula omkhulu njengolwandle Korea awunawo amagagasi uthulile amazing awadungekile bese kuqhamuka into igijima ngamandla emanzi bawuyi bhekisisa ubone ukuthi yihhashi liyagijima emanzini livele ngesingenhla kodwa inyawo azibonakali wethuke ucabange ukuthi umamlambo ngabe lichazani leliphupho

    Reply

Leave a Reply