54 thoughts on “Amaphupho ngesibhamu”

 1. Ngcela ukubuza…..
  Ngiphuphe kuthiwa udadewetho udutshuliwe iboyfrnd yakhewafa.ngabuza,!!! Mina kwathiwa bebebanga isibhamu.nayo(Boyfrnd)yazidubula yafa.

  Reply
 2. Ngabe kusho ukuthini ukuphupha udubula umuntu afe. Esimweni sokuthi ngathi ubengihubha kwagcina kufika lapho nginikwa khona isbhamu kuthiwa angimdubule.

  Reply
 3. Cel ukubuza ukuthi kusho ukuthin ukuphupha kudutshulwa obhuti bakho kdwa wena bakuyeke mase uyabadubula bashone

  Reply
 4. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha izibhamu uzibeka phansi ukhombisa oseceleni ukuthi bamukhombise umnikazi wazo ukuthi zikuphi

  Reply
 5. Ngicel ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ngihleli emotweni nengane yami ngibuka ifoni, kwaqhamuk imoto yamaphoyisa yafika yadlula yase yajika, kwase kuqhamuka imoto enenkabi yadubula ubaba omncane kodwa sacasha mina nengane ngaveza isandla ngashutha lomuntu obedubula. Ngase ngaphaphama

  Reply
 6. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha abantu bengena e bank bezobamba inkunzi, oyedwa wabo akudubule onyawene ngenhlamvu ajike akusize akulandele fine ebilahlekile aphinde akulwele nabantu abaqhamukayo ephusheni, abebethi bakulandile, konke okushiwo uwena akwenze kodwa Kade Eze ngokuzoudubula, ajike ezwe ngawe esekudubulile

  Reply
 7. Cela ukubuza kuchazani ukuphupha uthenge izingubo ezintsha kanye nesikhwama bese ekuhambeni kosuku khona ephusheni ubone umuntu omaziyo ephethe isibhamu naye emihle nje sizihlekela

  Reply
 8. Ngcela ukubuza kusho ukthini ukuphupha uzingelwa abantu ngesbhamu ubaleka? Uthathe esakho nawe ufakinhlamvu ziqathake zingangeni esbhamini

  Reply
 9. Sacela ukubuza ma uphupha I mah wakho ethwele umendlalo(sponge, ingubo/duvet, nemiqamelo) ogoqiwe kusho ukuthi I bese emva kwalokho kuqhamuke umuntu afune ukukuphuca imoto ephethe isibhamu but a gcine engaphumelelanga ephupheni njalo

  Reply
 10. Sanibona

  Sacela ubuza Uma uphupha usemsebenzin ukhuluma nefown vele uzwe phandle abantu bekhwaza ngokoyika Uma ubheka ufike kunomuntu okhombe iteenager ngesibhamu then amdubule ahambe amshiye eFile oyintombazane??

  Reply
 11. Sacela kubuza

  Uma uphupha uzihambela nje uhlangana nabantu uzwe kuqhuma isbhamu ubaleke uthol indlu or umkhukhu ungen phakath kuth nalon abadubulayo abaleke akulandel angen laph ngingen khon kuth lon opheth isbhamu naye afike kodw ahlulek okokuqal simvalele
  Uma uth uyaphum kanti usamil angen athi uyadubula ashaye yen lon akamfunayo min ngizame kumphuca isibham siwel kulon omunye naye asithathe adubule ngaso
  Then ekugcinen balal bobabil phansi ngithathe isbhamu ngiyosilahla

  Reply
 12. Ngiphuphe bengdubula kodwa angangafa ngabuyisela ngabadubula bonke ,ebese kwabakhona ongvimbile engafuni ngiye esbhedlela kodwa futhi angiqedeleli beku owesimame kanti nenhlamvu bengizizwa eswini

  Reply
 13. Cela ukubuza Uma uphupha ulwa nabantu onaziyo impi yezibhamu kusho ukuthini ngibe ngingashayeki kodwa nami ngize ngisale ngedwa bebaleke Laba enginabo

  Reply
 14. NGICELA UKUHLAZIYELWA NALIPHUPHO ELIBE YINDIDA. NGIPHUPHA UMUNTU ENGITHANDANA NAYE NGATHI USE BUYELENE NOYISE WENGANE YAKHE , MINA MANGI QHAMUKA KUNGIPHATHEKABI NGIYISHAYE LENDODA KUCACE UKUTHI UZIMISELE UKUHAMBA NAYO LENDODA. NGIPHINDE FUTHI NGIYISHAYE LENDODA NAYE NGIGCINE SENGIMBEKILE ISANDLA EKUGCINENI NGIBALISE NGEZINTO ESENGIMEZELE ZONA NGIMDUBULE AFE NAMI NGIZIDUBULE KUSALE UMNTWANA NOYISE KUPHELA. NGABE KUSHO UKUTHINI LOKU

  Reply
 15. Sanibona

  Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha amaphoyisa omgwaqo edubulana? Izinhlamvu zidlula naseduze kwami…

  Reply

Leave a Reply