isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la ga Bafokeng ba Phokeng ( Bokonebophirima,Phokeng)

Kwena ga ke boke ke a okaoka,Ke boka ke boifa Moselekatsi wa MashobaneBa ntlha ya tlase ga ke ba boifeBa ntlha ya tlase ga nke ba bokaKwena e bokwa ke ntlha ya godimo,E bokwa ke Bafokeng ba PhokengRona basimane re a kekologa. Didimalang jalo BafokengTlhwaang ditsebe lo reetse thataLo itlwe fa ke ke golodika phalafalaKwena e maoto a makokomaTshesebe e e mo maisa ntwengYo o maoto a a bofefo go sianaYo o tsebe ntlha go … Read more

Leboko la ga Kgosi Ramono

Monwana mo supa dichaba Mokolometsa wa bana ba Sepere A ka go sup aka ona o kaa swa O supile Rrannyoba a ribela A supa Makopswe a swa mototwane A swa, a ba a swela ruri, base A tlhoka le go ka rula ntona ya ga Poulwe Ke leba Makopswe ke be ke iteba Ke be ke lebe le Tlhakosalegong Ke lebe le Rramelora legatlapa Ke re, ka bone ba rona mogale ke mang? Motho … Read more

Leboko La Kgosi Molotlegi Mokgatle

Thella wa Mmanape-a-tshukuduO ‘tlapa le kwa Moremogolo Kgolokwe‘Tlapa le paletse basimane le ThekwaneLe paletse Tlhage morwa RampeteMotho yo tumileng ka dichaba, a tumaA ba tuma le Phiritona go se gaufeRe tlile ra utlwa ka Mokitlane a Lesotho A re, Thella wa Mmanape-a-tshukuduWa bidiwa wa batlwaO batlwa ke basimanyana ba MokgatleBa go batla ba go isa kae ba sa go rateNtswa ba go batlela makwalwana a MakgoaA motho o kile a seka thotha e le yaabo?A … Read more

Ditoro ka ga sekgwa

Fa o ka lora ka sekgwa se sennye gaufi le ntlo ya gago, go raya gore lenyalo la gago le tla bo le na le boitumelo mme o tlile go nna le bana ba le ba ntsi.

Leboko La Kgosi Pilane a Phetwe

Ke Pilane a malosa Mmadinale wa ga Motswasejane Selo se mo kopong ka fa Ditlhotlhe Se mo kopong ka fa Tswereng Ba dintlha ba ntse ba se gwaisa Se gwaisitswe ke ba ga Mabodisa Se gwaisiwa ke Mmamorogwana E ne e le mosadi wa Matebele Se ne se ntsha tlhogo se ba kobola Se baa se boela ka fa Tswereng Ka fa kopoopong ka fa Ditlhotlhe Tau makunya a ga bophalaphala Phologa kwa mariteng a … Read more

Leboko la kgosikgolo ya Bangwato, Kgosi Sekgoma Kgama II

E tlhalefile, kukuma ya MaphatshwaKwalata e e lonaka lohibiduGa e na le bonyana le bo bonnyeE ntse e tlhalefela go ditayaKa re bonye e kgalema fa Let┼íhanengE duma e gonokelela NkemeMokalaka Ngwako a tshaba a sa ipateBanna ba basimane ba lo game Ga lo ke lo thetsa bo RaphorenyaneBa dira di husitse, ba sa di thetsaKa ba bona tlou e ba setse moragoE e kgwa matlopi le ka magokareMorwa Ntseane a pharama a waKa a … Read more

Ditoro ka ga setlhare

Fa o ka lora ka ga setlhare, go ka kaya dilo di le dintsi tse di farologaneng. Fa setlhare se le se segolo, ka dikala tse dintsi, go raya gore o tlile go nna le ntlo e kgolo ya bohumi. Fa setlhare se le tala se kgatlhisa, se nonne, kgotsa wa bona ditlhare tse dintsi, go raya gore o tlile go atlega wa nna lesego. Fa o ka palama setlhare, go raya gore o tlile … Read more