isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Maele le ditlhaloso

Go ja motho direthe. – Go Seba Motho. Go rothisa mmutla madi. – Go ntsha sephiri. Go tsena ka lenga la seloko. – Go nyelela. Go raga thokolo. – Go tlhokafala. Go betsana ka noga e tshela. – Go ilana. Go fatlha magotlo. – Go rota. Go roba Motho leoto. – Go imisa. Go loma motho tsebe. – Go bolelela motho sengwe. Go ja ka mpa tsoopedi. – Go ja thata. Go sugela motho thari. … Read more