isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la Batlhaping

Bana ba ga Maidi a kgatsele
Matlhapa ka Masi
Ya re go iphorola
Ba iphorola ka tlhoa
Bana ba ga Mothibi le Maidi
Beng ba noka tshetlha.

4 thoughts on “Leboko la Batlhaping”

  1. Ke itumelela tshedimosetso e ke e boneng mo lotlapeng le, mme nka rata thata go itse go le gontsi kaga bogosi jwa ga Kgosi Motlhabane. Ke a leboga.

    Reply

Leave a Reply