isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngenhlamvu

Uma uphupha ukuthi ubona inhlamvu yesibhamu kuyibhadi uma uyibona kuphela kodwa yinhlanhla nempumelelo othandweni uma udutshulwa ngayo.

Ukuphupha umuntu ozwana naye egwazwa – lokho kusho ukuthi uzingelwa isitha esisadla amathambo enqondo ukuthi sizokuthola kanjani.

21 thoughts on “Amaphupho ngenhlamvu”

 1. Ngiphuphe kudutshwulwa ingane ka collegue wam ebengcelil kuthi ngimngadele yona kodwa ilimele ayishonanga

  Reply
 2. Ngicela incazelo Ukuphupha kungathi ngikhonjwe ngesbhamu ngisemotweni ebese ngifaka imoto ku reverse sakubaleka. Umuntu obengikhombe ngesbhamu a sale kanjalo agcine engadubulanga. Kube ngathi uyangibheka. Ngibaleke ngingene endlini ene Salukwazi ngikhululeke ngizizwe ngiphephile

  Reply
 3. Thokoza. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha kunebhokisi ekamereni lami nabantu abaningi kodwa mangizwa futhi bekushone uBaba wakwamakhelwane,osewashona kudala. Kuthe kusanjalo ngabona sekuthowa usevukile esexoxa. Ngabona amathanga amaningi angohhafu kodwa ebolile ngaphansi, ngahamba ngalahlaelilodwa ngaphandle komuzi. Abantu bejabule kodwa mina ngethukile ukuthi usevukile

  Reply
 4. Ukuphupha izinkabi ziboshelwe ziqhamuka zodwa nje ngathi ziyabaleka Kodwa ngezakini kusho ukuthini?

  Reply
 5. Ngiphuphe ngidutshulwa abalisa ababili, beqashelwe ukungibulala. Bekungathi izinkabi eziqashelwe ukubulala abantu vele. Bangidubula ngaba mbobo mbobo kodwa ngasinda. Ngazifihla ukuthi bangaboni ukuthi angifanga. Kuthe uma lo othume izinkabi ezwa ukuthi angifanga wabuya esefuna ukuzongiqedela, ngebhadi wafika sekukhona abantu abaningi abazongibona, wazama ukuqelela umsebenzi awuqalile kodwa wahluleka….

  Reply
 6. Ngiphuphe kungathi beseithunywe ezitoro siyothenga ukudla nengane ka bhuti encane…sesizofika estoro kuqhamuke abafana ababalelwa ku 6 /7 kanje besibingelele sivume bese bethi sibathengela ugwayi sithi asinamali lo oyedwa akhiphe isibhamu asibhekise Kimi edubule kodwa inhlamvu ingangitholi…ngenkathi edubula ulibele uyakhuluma nami ngiyamuncenga ukth akayeke ukudubula kodwa zange angene nami esitoro athi ngimuphe uR1 lo osesitoro anginike ama R5 wodwa acwebezelayo bese ngithi akangishishele angishitshele ngimunike angidedele ngihambe…. ingane le bengihamba nayo isuku seyithengile impuphu no mthombo omkhulu ngimile ngimlindile eyothenga izishebo kwavela abafana abaningi bangena kulestoro bengiphuma kuso ngathi bese beyomudubula lo mfana ngase ngaphaphama

  Reply
 7. Sawbona

  Ngsacela ukubuza kuchazani ukuohupha udutshulwa emhlAne. Udutshulwa abantu bekubamba inkunzi

  Reply
 8. Ngicela usizi ngiphuphe sidubulana kwaze kwacaca ukuty kuphela izinhlavu sisacashile sihlohla izibhamu kwavela omama ababili bezama ukulawula loyedwa zamshaya ngetshe ehlweni zaqede zabaleka izitha. Basibiza bathi asiphume bahambile bekuyimi nodadewethu ebesilwa nalabantu

  Reply

Leave a Reply