Amakhanda Amakhaya Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izinganekwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinqola Izinyoka Izinyoni Ukubhukuda Ukudla Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuphonswa Ukuzwa

Sesha

Amaphupho ngenyoka

Ukuphupha inyoka noma izinyoka

Uma uphupha inyoka, kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje uma uphupha

inhlwathi – lelophupho lisuke liqondene nabantu abadala, amathongo noma amadlozi phecelezi,

ukuphupha imfezi lokho kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe ekuxokizela okusho ukuthi kunomuntu oseduze kwakho oyinyoka.

uphupha inyoka yabathakathi – lena kuba inyoka emnyama enomgogodla omhlophe, lokho kusho ukuthi khona umuntu okhunkula ikwenu noma ikini ngenyoka, ethumela yona leyonyoka ukuthi izothakatha.

kanti ke okunye uma uphupha ubona izinyoka kuyishwa ekusaseni lakho kodwa ke nakho lokho kufakazelwa uhlobo oluthile lwenyoka nayo eqondene nabadala, esuke isho ukuthi amadlozi akuthukuthelele futhi othile uzokukhaphela ikakhulukazi uma inyoka ikhuluma.

“Ngiphuphe ngibona inyoka ensundu ihamba iya ngapha nangapha, kuthe kusenjalo kwaqhamuka emnyama yona izihambela kahle – Leliphupho lisho ukuthi kukhona isitha esikugadlayo kodwa ke ithongo lakho liyakuvikela.

 

2 thoughts on “Amaphupho ngenyoka”

Leave a Reply

Joyina mahala. Uthole konke okwenzeka kwi-Afrika mase, uthole ne-ringtone yezithakazelo zakho.