Amaphupho ngotamatisi

Uma uphupha udla utamatisi kusho ukuthi kungenzeka kudingeke usebenze kanzima kodwa uyowuthola umvuzo wezithukuthuku zakho. iAfrika

Amaphupho ngophizi

Uma uphupha udla uphizi oluhlaza osemusha kusho ukuthi uzoba nenhlanhla. Uma uphupha ngophizi owomile kusho ukuthi ezezimali zakho zingaba senkingeni. iAfrika

Amaphupho ngo-anyanisi

Uma uphupha udla u-anyanisi kuyisibusiso esingesibusiso. Kusho ukuthi uzoba nomlingani othembekile kodwa kungenzeka nilwe izikhathi eziningi. iAfrika

Amaphupho ngommbila

Uma uphupha udla ummbila kusho ukuthi uzoceba futhi ujabule empilweni. Uma kunganele ukuthi wonke umuntu adle nokho kusho ukuthi uzobhekana nobunzima. iAfrika