isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngommbila

Uma uphupha udla ummbila kusho ukuthi uzoceba futhi ujabule empilweni. Uma kunganele ukuthi wonke umuntu adle nokho kusho ukuthi uzobhekana nobunzima.

19 thoughts on “Amaphupho ngommbila”

  1. Ngocela kubuza ngiphupha mama ongizalayo sewashona uhlezi phakati nensimu elinyiwe umbila usemfishane nje enza msebenzi wezandla

    Reply
  2. Cela kubuza ukuthi Uma uphupha niwumndeni lisemotweni kodwa lisensimini lakutshalwe khona umbila kukhifiza kodwa phambi kwayoyonke imbila kunemense ehlabe emhlabathini besekubane ngane ena15 years ithathe omunye umense initshele ukuthi yiwolo mense okumele uqume umbila

    Reply
  3. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha imbuzi eBrown, kumele ngifase. Emvakwalokho ibe isingishaya phansi…cela ukubuza nokuphupha ngommbila otshaliwe, kodwa kungathui usuyasha.

    Reply

Leave a Reply