Amaphupho ngenyoka

Uma uphupha ubona izinyoka kuyishwa ekusaseni lakho. Kusho ukuthi amadlozi akuthukuthelele futhi othile uzokukhaphela ikakhulukazi uma inyoka ikhuluma. iAfrika

Amaphupho ngenyoka eluhlaza

Uma uphupha ubona inyoka eluhlaza enkulu kusho ukuthi kunesitha esifuna ukukulimaza. Kungenzeka sibe ngisho ngaphakathi emndenini wakho. iAfrika

Sign up for updates