Ukuphupha ingulube yasendle

Ukuphupha ingulube yasendle kuyefana nokuphupha izimpisi kumbe izinyoka ngoba wonke la maphupho axwayisa ngokuba khona kwesitha empilweni yakho. Ukuphupha ingulube yasendle kuhluke kulawa amanye amaphupho ngokuthi ukuphupha ingulube yasendle kusho ukuba khona kwesitha esesabekayo futhi esiyingozi kakhulu ngenxa yonya leso sitha esinalo.

2 thoughts on “Ukuphupha ingulube yasendle”

  1. Ukuphupha ingulube yasendle iseqa umgwaqo ivele ilale emgwaqweni , nize niyibulale akuthso ntonimbi

    Reply

Leave a Reply