isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngezingubo

Asho ukuthini amaphupho ngezingubo? Lokhu kuhlanganisa ukushisa izingubo, izinkinobho, amajazi, ukotini, ingubo yokugqoka, amaduku, izigqoko, ukuba nqunu, izingubo ezingcolile, itshali, izicathulo, usilika, amabhulukwe, izingubo zangaphansi neveyili.

Amaphupho ngezicathulo (izihlangu)

Uma uphupha ugqoke izicathulo, uma zizintsha futhi zicwebezela kusho ukuthi uzophumelela, kodwa uma zindala kusho ukuthi uzoba nezinkinga. Enye incazelo yokuphupha ngezihlangu kumbe izicathulo ngeyokuthi kuyibika lokuthi esikhathini esingeside kunohambo oluzovela okumele uluthathe. Uma izicathulo zikumpintsha usuzigqokile lolo hambo lusuke luzoba nenkinga oluzoziletha kuwena, kungaba ukuphuka komoya ngozokuzwa, yingxabano ezoba khona nabanye abantu kulolo hambo … Read more

Ukuphupha uthenga izingubo ezintsha

Leli yiphupho elithokozisayo kakhulu kubantu bonke uma sibheka lokho elisuke likubikezela. Liyibika lokushintsha kwempilo ngendlela engcono kunaleyo umuntu asuke ekuyo. Kafushane nje singasho sithi libikezela inqubekela phambili, inhlanhla, izibusiso noma impumelelo. Nansi enye incazelo lapho umuntu ephupha ngokuthenga.

Amaphupho ngezingubo zangaphansi

Uma uphupha ukuthi ugqoke izingubo zangaphansi kusho ukuthi uzothola izindaba ezinhle maduze. Kepha uma izingubo zangaphansi zingcolile futhi zidabukile uzozithola usenkingeni nomthetho.

Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile

Uma uphupha ukuthi unikwe izingubo ezingcolile noma ubuzwe ukuthi uwashe izingubo kodwa amanzi angcolile kusho ukuthi kukhona ozama ukuthakatha umuzi wakho. Amaphupho ngokuwasha izingubo. Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka.

Amaphupho ngokulahlekelwa yizingubo

Uma uphupha ukuthi ulahlekelwa izingubo noma iqoqo lamagugu yibhadi uma ungakwazi ukuzithola lezizinto. Uma ukwazi ukuzithola ephusheni kusho ukuthi usuyihlulile into embi.

Amaphupho ngengubo yokugqoka yabesifazane

Uma uphupha ukuthi ugqoke ingubo kujwayele ukuba ibhadi ikakhulukazi uma ingcolile noma idabukile. Kepha uma inombala omnyama noma oyigolide uzoba nenjabulo futhi uzothola umvuzo kumsebenzi onzima owenzile.

Amaphupho ngokuwasha izingubo

Uma uphupha ukuthi uwasha izingubo qaphela kusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe yinto ebalulekile kuwe maduzane. Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile. Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka.