Amaphupho ngezingubo zangaphansi

Uma uphupha ukuthi ugqoke izingubo zangaphansi kusho ukuthi uzothola izindaba ezinhle maduze. Kepha uma izingubo zangaphansi zingcolile futhi zidabukile uzozithola usenkingeni nomthetho. iAfrika

Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile

Uma uphupha ukuthi unikwe izingubo ezingcolile noma ubuzwe ukuthi uwashe izingubo kodwa amanzi angcolile kusho ukuthi kukhona ozama ukuthakatha umuzi wakho. Amaphupho ngokuwasha izingubo. Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka. iAfrika

Amaphupho ngokulahlekelwa yizingubo

Uma uphupha ukuthi ulahlekelwa izingubo noma iqoqo lamagugu yibhadi uma ungakwazi ukuzithola lezizinto. Uma ukwazi ukuzithola ephusheni kusho ukuthi usuyihlulile into embi. iAfrika

Amaphupho ngengubo yokugqoka yabesifazane

Uma uphupha ukuthi ugqoke ingubo kujwayele ukuba ibhadi ikakhulukazi uma ingcolile noma idabukile. Kepha uma inombala omnyama noma oyigolide uzoba nenjabulo futhi uzothola umvuzo kumsebenzi onzima owenzile. iAfrika

Amaphupho ngokushisa izingubo

Uma uphupha ngokushisa izingubo zakho kusho ukuthi impilo yakho izoba ngcono. Kodwa uma ugcina umlotha kuzoba nezinkinga ezikutholayo. iAfrika