Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile

Uma uphupha ukuthi unikwe izingubo ezingcolile noma ubuzwe ukuthi uwashe izingubo kodwa amanzi angcolile kusho ukuthi kukhona ozama ukuthakatha umuzi wakho.

32 thoughts on “Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile”

 1. Kuchazan ukuphupha ucosha I duvet cover yakho elala ingane yakho mese uyayineka Odongweni but mawuyibuka incolile

  Reply
 2. Sanibonani kusho ukuthini ukuphupha ukhuculula izingubo namakhethini, endlini yomuntu othandana naye kwangathi kwanayena beseqalile ashintsha esekhiphile ama cover ombhede nama khethini, mina ngathi sengiyaqedelela ngyamsiza. Ngaphandle empompini ngbona ngathi kunengane yakhe yentombazane nayo ngathi iwasha izintsha.

  Reply
 3. Kusho ukuthini uphupha ucosha izingubo zokugqoka phansi ebeziwashiwe sezomile zomuntu omaziyo

  Reply
 4. Ngiphupha umngani wami engibonisa iziketi zakhe aqeda kuzithenga kwadunusa, sisami ngaphandle engakangeni nasendlini

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu ehlanya futhi ehamba ngezinyawo bese abanye bemphuphe egqoke izinto ezincolile ehlanya

  Reply
 6. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu ongasazwani naye ewasha izi pahla Mina ngiphulisha ngine ka?

  Reply
 7. sanibonani ngcela ukubuza kuchazani umuntu othandana naye elethe ingane encane yakho eyigezile iyinhle kodwa yena engcolile egqoke izimpahla ezinkulu kunaye futhi edakiwe.

  Reply
 8. Ngiphuphe ngineka izimpahla zokugqoka eziningi angizikhumbuli ukuthi bekungezabani ngisizwa izingane zami kukhanya emnyango saphinda sazithula sekumnyama ingabe kuchazani lokhu

  Reply
 9. Kuchazani ukuphupha isangoma osaziyo sihamba nawe sisahamba kuvele izilwane zisigijimise singene ipassage zinyamalale masibuyela endlini sekune twasana ngathy sengilinika umthetho was phehlweni

  Reply
 10. Ngisacela ukubuza ukuthi kuchazani ukubona umzali wakho ehanjelwe ingqondo, suke lapho ethunjwe?

  Reply
 11. Kuchaza ukuthini ngaphupha bengixoshile ekhaya ngahamba ngahlala kamakhelwane, kamakhelwane bangihlupha bengiwashisa izimpahla. Ekhaya kwashada usis wami egqoke ingubo emhlophe but umshado wawungena ekhaya instead of ukuthi uphume. Mina ngangimi kamakhelwane ngibuka ngoba bangixosha ekhaya

  Reply

Leave a Reply