Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile

Uma uphupha ukuthi unikwe izingubo ezingcolile noma ubuzwe ukuthi uwashe izingubo kodwa amanzi angcolile kusho ukuthi kukhona ozama ukuthakatha umuzi wakho.

Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umshado

2 thoughts on “Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile”

  1. Kuchaza ukuthini ngaphupha bengixoshile ekhaya ngahamba ngahlala kamakhelwane, kamakhelwane bangihlupha bengiwashisa izimpahla. Ekhaya kwashada usis wami egqoke ingubo emhlophe but umshado wawungena ekhaya instead of ukuthi uphume. Mina ngangimi kamakhelwane ngibuka ngoba bangixosha ekhaya

    Reply

Leave a Reply