Amaphupho ngenyama yangaphakathi

Ukuphupha usu noma inyama yangaphakathi kuwuphawu olubi olungabika isifo esingaba khona ekhaya. Ukuphupha usu kungasho ingozi nokuthi kumele uqaphele indlela oziphethe ngayo. Kungasho ukuqala kwezinkinga empilweni yakho. Ukuphupha udla usu kungasho ukuthi uzothola ukuphoxeka ngodaba olubalulekile. Kungasho ukuthi uzohlukana nabantu ababalulekile. Ukuphupha upheka usu kungasho ukuthi izinqumo ozithathayo ngaleso sikhathi ziyoba nomthelela omkhulu ekusaseni lakho. Ukuphupha … Read more

Amaphupho ngenyama ebomvu

Ukuphupha inyama ebomvu engaphekiwe kungasho umkhuhlane ongavela emndenini noma ezihlotsheni okungaba isifo. Lokhu kusuke kumele ukuthathe njengesixwayiso. Ukuphupha udla inyama ebomvu kungasho ukuthi qaphela, kungase kubike idliso elibi ngaphakathi kuwe. Kungasho futhi ukuthi kuneshwa nokulahlekelwa ozobhekana nakho. Ukuphupha inyama ebomvu engaphekiwe kungasho ukuthi imbangi yakho ikusebenzisela umuthi omubi, kanti uma usanda kushada kungasho ukuthi owamukelwa zidalo zakulowo mndeni … Read more

Amaphupho ngenyama

Asho ukuthini amaphupho amayelana nenyama? Lokhu kuhlanganisa inyama yenkomo, umqwayiba, amathambo, izoso, imvu, isibindi, inyama yengulube nenyama engaphekiwe.