Amaphupho ngenyama engaphekiwe

Uma uphupha othile ekunika inyama engaphekiwe kungasho ukuthi imbangi yakho kwezothando ikukhunkula ngomoya omubi. Uma usanda kushada kusho ukuthi awemukelwa ngamadlozi omndeni wakho omusha. Amaphupho ngenyama yenkomo. Amaphupho ngenyama yemvu. Amaphupho ngenyama yengulube. iAfrika

Amaphupho ngenyama yengulube

Uma uphupha udla inyama yengulube noma ubhekeni kusho ukuthi uzolahlakelwa ngokuthile okusemqoka kuwe. Amaphupho ngenyama engaphekiwe. Amaphupho ngengulube. iAfrika

Amaphupho ngenyama yenkomo

Uma uphupha udla isiteki senkomo isitshulu noma inyama egayiwe kusho ukuthi ishwa nokulahlekelwa kuyakunyonyobela. Amaphupho ngenyama engaphekiwe. iAfrika