Amaphupho ngenyama

Asho ukuthini amaphupho amayelana nenyama? Lokhu kuhlanganisa inyama yenkomo, umqwayiba, amathambo, izoso, imvu, isibindi, inyama yengulube nenyama engaphekiwe.

12 thoughts on “Amaphupho ngenyama”

  1. Kusho ukuthini ukuphupha ulahlekelwe inyama ephekiwe yenkomo uyidle ngumuntu ongasamkhumbuli uma uvuka ekuseni.

    Reply
  2. Ukuphupha inyama kusho isifo, kungabe kukhona omaziyo okumbe ekhaya ozohlaselwa ukungaphili thizeni okumbe kube Khona odlulayo, kwesinye isikhathi inyama iyaba idliso mawuzophupha uyidla, kokunye uthole ukuthi iphupho lakho liyisambulo likuyalela okuthize nje ngokuthi ubone inyama emnyama Lena esentshenziswa makususwa isinyama okumbe makuhlanjulukwa emvakokushonelwa lapho kungenzeka uyalulekwa ukuba ugcine leyonkonzo yokuzihlanza, asikhumbule Amaphupho okumbe imibono noma izambulo zivela emfihlakalweni kwabangasekho abakulusile nakuMdali umoya ongcwele.

    Reply

Leave a Reply