Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izinganekwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

Sesha

Amaphupho ngokudla

Uma uphupha ukuthi udla ukudla okumnandi uzothola injabulo nempumelelo empilweni. Uma udla ulele phansi kusho ukuthi kukhona okuzokulahlekela. Uma ungowesifazane ongashadile kusho ukuthi kuzoba nezinkinga nelobolo lakho. Uma udla ekamelweni lokudla kusho ukuthi uzokwenza umngani omusha maduzane. Uma uphupha ukuthi udla kangangokuthi uzizwa ungaphilile kusho ukuthi uzohlupheka ngokwezemali.

13 thoughts on “Amaphupho ngokudla”

 1. Helo gud mornin..

  Ngiphupha nginapapa nesigcina2mbu salakhaya singalana e clau clau endleleni ngasegedeni lakhambomungani wam lebingirenka nabo, kulungiswa timoti kulelokhaya..
  Eee papa usefonini angtholikahle kutsi ufonela muntfu lophilako o lidloti coz ngimuva utsi “bewungekho de tym nginiphahla ngidzinga ubekhona namuhla coz ngitawuphahla” khona lapho kuvela lomunye baba umunyama angati utipendile o tinsila..
  Ugcoke mahiya labovu ngaphakatsi ngaphandle is lyk indzilo lemunyama, watsi lobabe kimi ngimukhaphe kukhona lakukhohliwe masambe sikulandze..
  Ngahamba naye libanganyana ngacala kusolasola coz bekumunyama bt kukhombisa kutsi sekutosa, ngangasachubeki coz bekumele siwele sigodzi ngajika.. Mangibuka emuva ngibona lobaba ushawa ngu2 bosesi base shoprite bamushiya alele..

  Reply

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.