isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngamaqanda

Uma uphupha ukuthi udla amaqanda kusho ukuthi uzoba nempumelelo emsebenzini noma esikoleni. Kodwa uma amaqanda ebolile kusho ukuthi kuzoba nenkathazo empilweni yakho.

Leli iphupho incazelo yalo engahlukaneseka kabili,okuya ngesimo sawo amaqanda osuke uwaphuphile, kodwa isisekelo salo sikwimpumelelo.

Ukuphupha amaqanda afile – Kusho ukungaphumeleli kulokho okwenzayo noma obuhlose ukuqala ukukwenza, kungaba ngokwemfundo, umsebnzi, ibhizinisi, uthando njalo njalo.

Ukuphupha amaqanda angafile noma asechamiselile – kusho ukuphumelela kulokho okwenzayo noma osezinhlelweni zokukufeza. Kanti uma engafile efukanyelwe isikhukhukazi kuchaza ukuthi izinhlelo zakho zivikelekile, abukho obungozi obungase bulimaze ozama ukukwenza.

53 thoughts on “Amaphupho ngamaqanda”

 1. Ngiyabingelela nami ngisacela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha uphethe ibhola ngathi ungumuntu eye-groindini mangena ngilikhahlele lelibola bese ngiligijimisa uma sengizofika kulo ngibone amaqanda amaningi angahlezi ndawonye ahlukene ngathi ebesefuna ukucamsela nangempela acamsele aphume amatswele….ngicela ukubuza ukuthi lichazani leliphupho…..ngiyatholakala naku-WatsApp ku-0736214432

  Ngiyabonga.

  Reply
 2. Sanibona, bengicela ukuchazelwa ngephupho, ingabe kuchazani ukuphupha wenzela ohlekisana naye iqanda, kodwa Uma uliqhumisa ulifaka ebhodweni libonise ukuba negazi Uma uthi uzama ukuvula elesibili livele liwele phansi ligobheze amagwebu ayigazi

  Reply
 3. Sawubona cela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini uma uphupha engathi uzingela amaqanda awenkukhu ebese uyawathola ehlangene emaningi , kuthi kuhamba iskhathi ngithathe elilodwa seliphenduke iqanda elithambile bese kuphuma inyoka phakathi mangithi ngiyaqalaza eduze kwami wonke amaqanda asephihlikile kugcwele neynoka igceke lonke. kubese kuqamuka isalukwazi esizala umama osewashona and angikaze ngamphupha ephambilini ethatha eyodwa inyoka ethi mangidlule mese ngiyaphaphama. later that day ngavaleleka ukuphefumula kwamele ngiphuthunyiswe esibhedlela., Ngiyabonga

  Reply
 4. Kuchazami ukuphupha uphihlixa amaqanda amabili sakuwathosa bt ngigcine ngingathosanga emva Kealakekua ngathatha I shell yawo ngayfaka emlonyeni ngabuye ngaykhipha futhi.

  Reply
 5. Mina bengifisa ukwazi ngokuphupha ulithosa iqanda kodwa manje indlela elithoseka ngayo lingena lonke ne cover yakhona umangithi ngenza elesibili nalo futhi kodwa ke manje lona seliyanuka

  Reply
 6. Mina bengiphothula amagobongo sinquma izinkukhu ngamunye.. Le yokugcina yakhipha iqanda.. Likhona angazi kusho ukuthini.. Noma ngilidle iqanda

  Reply
 7. Kusho ukuthini xa ubona kuphihlizwe amaqanda amaninzi phantsi bt kuphihlizwe lendawo imhlophe eqandeni ndihamba phezu kwayo

  Reply
 8. Kusho ukuthini ukuphupha uthola amaqanda ephihlikile bese ulahla wonke lezo ngebhezi Ku sale amabili aphilayo n bengihamba nogogo wami ongasekho

  Reply
 9. Ngiphuphe ngishaya amaqanda esitsheni kungathi ngifuna ukubhaka emahle ngize ngiwakhothe like ukuwaphuza

  Reply
  • Uma uphupha ukuthi udla amaqanda kusho ukuthi uzoba nempumelelo emsebenzini noma esikoleni. Kodwa uma amaqanda ebolile kusho ukuthi kuzoba nenkathazo empilweni yakho.

   Reply
 10. Kusho ukuthini ukuphupha amaqanda enkukhu ngifuna ukuwathatha kodwa kwaqhamuka ugogo wangibekisa wona??

  Reply
 11. ngiphuphe ngenza i scrambled eggs besisihle but angazi bemgisenzela bani ngoba angisidlanga futhi, ngabe kuchazani?

  Reply
 12. Guyz ngiphume ngithole ngamaqanda amabili amakhulu nabathathu amancane kungathi ase khathonini uma ngilinyakazisa lelikhathon ayanda amaqanda kuthe kuzangimangaza lokho ngiphinde futhi ngilinyakazise ayengokwandafuthi lamaqanda uma anda amaqanda leli elikhulu liyancipha kodwa ngesabile ukuwadla kungabe kuchazani lokhu

  Reply
 13. Ngibingelele; ngisacela incazelo yaleli phupho. Ngiphuphe ngithenga amaqanda awu 30, ingabe into enhle or embi?

  Reply
 14. NGIPHUPHE NDIHAMBA ETHAFENI NGABONA AMAQANDA WE OSTRICH (INCINIBA) NGAWACHOLA KODWA BNGESABA UHLANGANA NE NCIBA NGATHATHA ELINYE ELINYE LASALA

  Reply
 15. Ngicela ukubuza ngiphuphe ngiphihliza amaqanda kodwa ngagcina ngingaeadlanha. Ngicela incazelo ngiyabonga

  Reply
 16. Ngiphuphe ngishaya amaqanda iningilawo abe right kodwa kwabakhona leli nje elilodwa engithe ngiyalishaya kwaba ngathi alisekho right kodwa belinganuki futhi belingakobi munyama ukungabi right kwalo bekuwukuthi isikhuphashi sakhona sesimanzi okubonakalisa ukuthi bese liqala ukonakala, ingabe kuchaze ukuthini loku?

  Reply
 17. Ngiphuphe amaqanda and amanye ehlephuje phakathi kodwa ngiwaphethe kahle engathithekile

  Reply
 18. Ndiphuphe umntu wesilisa oyisangoma ethi udiniwe mandimqabe ngeqanda alpha emagxeni wakhe ndibebumrabha

  Reply

Leave a Reply