Amaphupho ngesidleke

Uma uphupha uthola isidleke senyoni kuwuphawu oluhle ingqobo nje uma sinamaqanda. Uma isidleke singenalutho lokho kusho ukuthi udinga ukuqaphela inkinga.

1 thought on “Amaphupho ngesidleke”

Comments are closed.