Sesha

Amaphupho ngepigogo

Uma uphupha ubona ipigogo kusho ukuthi uzosebenzela into ethile kanzima kodwa ngeke uphumelele. Okuyibona bodwa abantu ababa nenhlanhla uma bephupha amapigogo ngabalimi. iAfrika

Amaphupho ngesikhova

Uma uphupha ubona izikhova kusho ukuthi uneshwa futhi usizi luyeza kuwe. Uma uphupha ukuthi sizichwaneke endlini yomunye umuntu futhi siyakhala izinto ezimbi zizokwehlekalela lowomndeni. iAfrika

Amaphupho ngezinyoni zokuzingelwa

Uma uphupha uzingela izinyoni kusho ukuthi uyoba nenjabulo nempumelelo uma uzibamba. Uma kungomunye umuntu ozingela izinyoni kusho ukuthi isithandwa sakho siyakukhohlisa. iAfrika

Amaphupho ngomhlambi wezinyoni

Uma uphupha umhlambi wezinyoni kusho inhlanhla nokuchuma ekusaseni lakho. Uma ufuye izinyoni kusho ukuthi ibhizinisi lakho liyophumelela kakhulu futhi uyozuza kakhulu kulo. iAfrika

Amaphupho ngokhozi

Uma uphupha ubona ukhozi kusho ukuthi uzophumelela emsebenzini ikakhulukazi uma ulibulele. Uma lizichwaneka endlini yakho lokho kusho ukuthi uzobhekana nezikhathi ezikhathazayo ekhaya lakho. iAfrika

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.