Amaphupho ngomhlambi wezinyoni

Uma uphupha umhlambi wezinyoni kusho inhlanhla nokuchuma ekusaseni lakho. Uma ufuye izinyoni kusho ukuthi ibhizinisi lakho liyophumelela kakhulu futhi uyozuza kakhulu kulo.

4 thoughts on “Amaphupho ngomhlambi wezinyoni”

  1. Ngiphupha ingathi ngipha umuntu imali, ma eyothenge abuye
    Andinike ichange kuleyo mali

    Reply
  2. Please help, ngiphupha engathi ngiyagijima ekuseni nomntanam. Kuqhamuke izinyoni ezinkulu lezi zasekuseni, angazi amagama azo kodwa znkulu zindiza kube ngathi iyawa enye kodwa mayifika phansi iba ncane. Eyethuse umntwana, bese ejabula uma sindiza kuqhamuke omunye usisi, eyicoshe ethi nansi nje, avele angishaye ngayo emqaleni, ngiphaphame lapho.

    Reply

Leave a Reply