Amaphupho ngezinyoni

Uma uphupha ubona izinyoni kungasho izinto eziningi ezahlukene. Uma uzizwa zicula kusho ukuthi kuzoba nenkinga maduze. Uma uzibona zindizela phezulu lokho kusho ukuthi ukhohliswa ngabantu obucabanga ukuthi ungabethemba. Uma uzibona endle kusho ukuthi uzozwa izindaba ezingalindelekile. Uma uphupha izinyoni ezinkulu kusho impumelelo uma ucebile futhi uma uphupha izinyoni ezincane kusho impumelelo uma umpofu.

 

 

Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

6 thoughts on “Amaphupho ngezinyoni”

  1. Umangiphupha nge ntombi bengithandana nayo futhi ngifisa ukwakha umuzi nayo kodwa yaganela komunye umuntu yangishiya ngiyi phupha izikhathi eziningi ingitshela ngesimo ekuso kuthi nami uma kuthi nami lapho sengithandana nomunye umuntu kube khona innings bese ngicabange yona futhi ngingaphelelwa yithemba ngayo kusho ukuthini lokho.. ngicela ningisize

    Reply
  2. Ngiphuphe kungathi ngilwa nenkabi empofu enelunda elimhlophe ngalwa nayo ngaynqoba. Kweza izilwane ezinhlobonhlobo ngalwa nazo ngazinqoba

    Reply
  3. Ngiphuphe ngihlezi phezulu kwedwala kwafika amabhubesi amabili ngazama ukuma ngezinyawo phezulu kwedwala kwafika ubabakazi no baba omncane bama phambili kwami. Abonisa ulaka amabhubesi ma ebona ukuqhaqhazela kwami ngacela ukuthi ubabomncane angasuki phambili kwami ngoba ngisaba.

    Reply

Leave a Reply