Amaphupho ngemali

Uma uphupha ukuthi unemali kuwuphawu olubi futhi kuphathisa kabi uma uyisebenzisa noma uyilahla kodwa kuyinhlanhla futhi kusho ukuthuthuka uma uyinikezwa noma uyithola. Uma uphupha ukuthi ulanda imali oyikweletisile kumuntu kusho ukuthi kuzoba nokudlulela phambili entweni ozama ukuyenza. Uma umuntu ekunikeza imali kodwa omunye ekuphuca yona emva kwalokho kusho ukuthi kunomuntu uzama ukukuthakatha noma ukuntshontsha inhlanhla yakho.