Amaphupho ngamabhubesi

Uma uphupha ubona ibhubesi kusho ukuthi kunengozi eza kuwe. Uma ulehlula ibhubesi ephusheni lakho kusho ukuthi uyovuzwa ngokuzikhandla kwakho okungaba ngodumo noma impumelelo emsebenzini. Uma ucabanga umshado kusho ukuthi umlingani wakho uyoba nomusa nobuhle.

25 thoughts on “Amaphupho ngamabhubesi”

 1. Mina ngiphuphe ibhubesi belifuna ukulwa nami kodwa ekugcineni sengihlezi nalo endlini selenza ucansi kimi futhi sesizwana
  Ngabe kuchazani loko

  Reply
 2. Mina ngazi ibhubesi nesilo kuyidlozi lasekhaua futhi njalo Mina Uma ngiwaphupha awwkaze angenze lutho futhi kusuke kungawesifazane ngisho nesilo eyobungozi ngiyayeshwama!

  Reply
 3. Ngicela inchazelo, ngiphuphe kunelibhubesi ekhaya lapho ngalibona kucala langiyeka langasenti lutfo mine Newtownards lobekhona lapho ekhaya la attacker abantfu lapho ekhaya.

  Reply
 4. Ngiphupha ngesendlini yami, ungivula umyango ngabona ibhubesi lesilisa lingena endlini
  , lafike lahlaphansi. Kuchaza ukuthini Lokhu?

  Reply
 5. Ngiphuphe ngihamba ne bhubesi eceleni kwami lihambela ekuseni nje kingibona libheke phansi

  Reply
 6. Ngiphuphe ngivulela ibhubesi ebelivalelekile kanye nezinye izilwane kodwa Lona lithe angililandele nangempela ngalilandela angaz kupheleleph

  Reply
 7. Sawubona ukuphupha ibhubesi elifile bese bengibona amathambo wayo enhlabathini sengath ngisendaweni esehlathini

  Reply

Leave a Reply