isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngamabhubesi

Uma uphupha ubona ibhubesi kusho ukuthi kunengozi eza kuwe. Uma ulehlula ibhubesi ephusheni lakho kusho ukuthi uyovuzwa ngokuzikhandla kwakho okungaba ngodumo noma impumelelo emsebenzini. Uma ucabanga umshado kusho ukuthi umlingani wakho uyoba nomusa nobuhle.

45 thoughts on “Amaphupho ngamabhubesi”

 1. Ngiphuphe usisi wam eya entabeni eqgoke ijezi elimhlophekwaqhamuka ibhubesi lamudla sibuka esehlathini ngaphesheya, sahamba sayibheka laphinde laqhamuka ibhubesi lendoda elibi kungathi Kade lalamba, ngabaleka ngagibela esihlahleni sengibabiza ngobagibeza ebesinabo.

  Reply
 2. Ngiphuphe amabhubesi amabile eza kumina ngithuke ngifune kubaleka kubekhona umuntu othi ungabaleke azokuluma mawubale.nangempela kube ngathi ayadlala mayefika ngakumina

  Reply
 3. Ngiphuphe ibhubesi kungena endlini but liqale Laguna kuhamba ingane Yami ayi ngavula iscabha Lavelle langena ngala okukhona mina langihogela iskhathi eside lasuka langbeka izandla okhakhayini ngaphaphama

  Reply
 4. ngiphuphe ngingaboni emehlweni basebangithathaekhaya ngiyogeza ehlathini ngithe ngisageza kwadlula izilwane ibhubesi ebilimhlophe,okunye obekubukeka njengedada,inkunzi kanye nizinye izilwane ebezinkulu ngendlela emangalisayo

  Reply
 5. Ngiphuphe ngsehlathini elinezihlahla lezohlahla ziboshelwe namabhubesi esifazane kunathi khona abangenza umhlatshelwa wawo engathi ngiphoswe kuwe. Ngikhonile ukubaleka ngaphunyuka kodwa ngthe sengicashile aphunyuka onke abulala kwasani nhlahla leyo ukuthi mina awabange esangthola ngicelukwazi incazelo

  Reply
 6. Ngiphuphe ngibona ibhubesi lihambela kude kunami kodwa lisondela laze lawela umfula leza ngasegcekeni. Ngibe sengibalekisa umndeni nami ngawufaka endlini ngavala umnyango namawindi. Lona liphelele ensimini ebude buduze nekhaya. Kungabe ikhona inkinga?

  Reply
 7. molweni ngphuphe amabhubesi aw3 ejaha ingulube nathinsibathath kodw lendawo inomoba nesihlahla nomfula ngaphansi kwezihlahla,owokwala abaleke ayolenga gatsheni lesihlahla owesibili engamnaki wow3 ezekum nam ngit nglenga gatsheni ngob ngyaz angenk eze ngikhethe elitebezelayo or elithambile.lithambe bhubesin ngliphush liyowa lezansi kodw gantsha liyehla liya ngala kuwe khon bhubesi ngaphapham😪😭ngab kuchazani??

  Reply
 8. Ngiphuphe ngise ndaweni yama bhubesi agcwele kodwa bewangangiboni

  Sekuyiphupho lesibili liyafana

  Reply
 9. Mina ngiphuphe ibhubesi belifuna ukulwa nami kodwa ekugcineni sengihlezi nalo endlini selenza ucansi kimi futhi sesizwana
  Ngabe kuchazani loko

  Reply
 10. Mina ngazi ibhubesi nesilo kuyidlozi lasekhaua futhi njalo Mina Uma ngiwaphupha awwkaze angenze lutho futhi kusuke kungawesifazane ngisho nesilo eyobungozi ngiyayeshwama!

  Reply
  • Vele ibhubesi uma uliphupha nje lisekhaya noma lizmele nje lingalwi, idlozi lasekhaya lelo,not ingozi bakithi,unless uma likulwisa.

   Reply
 11. Ngicela inchazelo, ngiphuphe kunelibhubesi ekhaya lapho ngalibona kucala langiyeka langasenti lutfo mine Newtownards lobekhona lapho ekhaya la attacker abantfu lapho ekhaya.

  Reply
 12. Ngiphupha ngesendlini yami, ungivula umyango ngabona ibhubesi lesilisa lingena endlini
  , lafike lahlaphansi. Kuchaza ukuthini Lokhu?

  Reply
 13. Ngiphuphe ngihamba ne bhubesi eceleni kwami lihambela ekuseni nje kingibona libheke phansi

  Reply
 14. Ngiphuphe ngivulela ibhubesi ebelivalelekile kanye nezinye izilwane kodwa Lona lithe angililandele nangempela ngalilandela angaz kupheleleph

  Reply
 15. Sawubona ukuphupha ibhubesi elifile bese bengibona amathambo wayo enhlabathini sengath ngisendaweni esehlathini

  Reply

Leave a Reply