Amaphupho ngezilwane zasendle

Asho ukuthini amaphupho amayelana nezilwane zasendle? Lokhu kuhlanganisa izilwane ezidla izintuthwane nomuhlwa, izimfene, amalulwane, izinyamazane, amakameli, izingwenya, izimbila, izindlovu, izimvubu, izimpisi, izingwe, amabhubesi, ochakide, izinkawu, onogwaja, amagundane, izimfudu kanye namadube.

2 thoughts on “Amaphupho ngezilwane zasendle”

  1. Kungenzeka ukuba kukhona afuna ukukwenzela kona okuhle, ihlole lendaba kumthandazi okumbe ukhuleke umbuze ‘ukuthi kwenzenjani, uzoyithola injongo yakhe

    Reply

Leave a Reply