Amaphupho ngesihlahla

Uma uphupha ubona isihlahla kungasho izinto eziningi ezahlukene. Uma isihlahla sisikhulu namagatsha amaningi kusho ukuthi uyoba nempilo echumile nekhaya elikhulu. Uma isihlahla siluhlaza noma ubona izihlahla eziningi kusho ukuthi uyochuma futhi ubenenhlanhla. Uma ukhwela isihlahla kusho ukuthi uyothola umsebenzi omusha futhi ongcono. Uma uwa esihlahleni kodwa uzobhekana nenkinga emsebenzini. Uma isihlahla sigawuliwe uzobhekana nokulahlekelwa okukhulu maduze.