Amaphupho ngesihlahla

Ukuphuha isihlahla noma izihhlahla (ihlathi) kungasho izinto eziningi:

 • Uma isihlahla sisikhulu namagatsha amaningi- kusho ukuthi uyoba nempilo enokujabula nekhaya elikhulu.
 • Uma isihlahla siluhlaza noma ubona izihlahla eziningi- kusho ukuthi uyojabula futhi ubenenhlanhla.
 • Uma ugibela isihlahla- kusho ukuthi uyothola umsebenzi omusha futhi ongcono.
 • Uma uwa esihlahleni-kodwa uzobhekana nenkinga emsebenzini.
 • Uma isihlahla sigawuliwe- uzobhekana nokulahlekelwa okukhulu maduze.
 • Uma uphupha uhamba unqamula ihlathi- kusho ukuthi kuzoba noguquko empilweni yakho futhi uzoshintsha ikhaya noma umsebenzi kungekudala.

42 thoughts on “Amaphupho ngesihlahla”

 1. Sawbona namhlanje ngiphuphe ngikha umango esihlahleni siskhulu sithelile ngabe lichazani iphupho lami

  Reply
 2. Sanibonani, ngiphuphe ngikha icembe elilodwa esihlahleni, ngalidla. Ngase ngiyiswa kwesinye isihlala, nakhona kwathiwa ngikhe icembe elilodwa ngidle. Both trees had people under them who seemed to have come for healing. They were both pretty big trees but different leaves. Both green.

  Reply
 3. kusho ukuthini ukuphupha ubalekela indoda ongayazi ikujaha ulokhu ugibela esihlahleni ingakubambi

  Reply
 4. Kuchazani ukuphupha usesihlahleni phezulu kodwa ebese kuwa imali Yama phepha obuyiphethe

  Reply
 5. Sawubona ngicela ukubuza ukuthi kuzani ukuphupha izihlahla zikamango ziqhakaza amahlamvu azo eluhlaza

  Reply
 6. Molweni ndicela ukubuza ma uphupha ulahleka ephusheni kusuke kunjani? Ndiphuphe ndingasayiboni indawo yokuwela emfuleni kodwa kuse mini kumhlophe amanzi ebemahle ndithi lapho sendiwelile ndifike ndivalelekile ngaphambili kuneendawo ekunzima ukukhuphuka kuzo Kodwa ndigcine sendiphumele andazi kanjani ndazofikela lapho bekulungiselelwa Andazi bekushone bani futhi andibonanga bhokisi

  Reply
 7. Kuchaza ukuthini ukuphapha abadala bethi batholele isihlahla somdoni? Ngiphuphe abakithi becela ukuthi ngibatholele sona

  Reply
 8. Sanibona . Ngiphupha isihlala simila endlini … Noma ngiphupha ngingaphantsi kwamanzi… Khuchaza ukthini

  Reply
 9. Ndicela ukubuza kuthetha ukuthini ukuphupha izityalo eziluhlaza, nezihlahla eziluhlaza ezitrimiweyo kakuhle futhi ezikhula ngokushesha?

  Kwakhona kuthetha ukuthini ukuphupha impompo evuliwe ephuma amanzi uwakhe ugeze ngawo?

  Futhi kuthetha ukuthini ukuphupha umntana wakho etshona emanzini ahlanzekile ashone kodwa umvuse avuke?

  Futhi kuthetha ukuthini ukuphupha umntu owashona ephile kodwa ingumngcwabo wakhe?

  Kuthetha ukuthini ukuphupha umntu ohlekisana naye esekhaya kini ethi a ihambe niye emshadweni?

  Kuthetha ukuthini ukuphupha ohlekisana naye ekhwele emotweni nawe nomama wakho?

  Kuthetha ukuthini ukuphupha umntu ohlekisana naye ekuthengele iziqhamo?

  Reply
 10. Ngibingelele, ngicela ukucaciselwa lana: ngiphupha ngibibela isihlahla esikhulu ngikhe inomfi lena ikucushwa ngayo izinyoni ayi inhlaka. Sekukathathu nginaleliphupho.

  Reply
 11. Sanibonani mina nginale phupho lesihlahla samapentshisi ngiphuphe size singivalela ngaphakathi kwaso

  Reply
 12. Sawubona nginenkinga yephupho ngihlezi ngiziphupha nginqunu ngingagqokile, ngiphinde ngiphuphe Ngibona isiziba sicwebile kodwa kube kunento ehamba ngaphantsi kwamanzi ngigcine ngingayibonanga

  Reply
 13. Sawubona, kunephupho elingihluphayo njalo ngiphupha ngilahlekelwe yizimpahla zokuqoka sengathi ngiyazifuna kuwadrop angizitholi noma zishwabene noma ngicabange ukuthi zikubhaskiti wezingcolile okunye sube kushesha ephutsheni

  Reply

Leave a Reply