Ukuphupha indle noma indlu yangasese

Ukuphupha indle noma indlu yangasese kuchaza ukuthi kusuke kukhona umuntu okusebenzisela umuthi ongalungile obizwa ngesichitho owenza ukuthi ungathandeki noma ungalungelwa yilutho othi uzama ukulenza.

23 thoughts on “Ukuphupha indle noma indlu yangasese”

 1. Ngicela ukubuza kusho ukuthi ukuphupha engathi ekesikoleni endlini yangesese yakhona ungena phakathi kwamasimba kodwa ukwazi ukubambelela ungacwili phakathi bese uyaphuma usugcwele amakaka umzimba wonke

  Reply
 2. Hai.ngcela kbuza ukuphupha kube engathi ubukaka wanga flasha toilet mase kubuza umuntu ubani ogcinile ushawe isazela uflashe kodwa muflasha toilet liyakhuphuka?

  Reply
 3. Sacela ukubuza ukuty ingabe kuqonde ukuthini uphuphe endlini olala kuyo kugcwele amakaka phansi

  Reply
 4. Sicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha uhlangana nomuntu omhlophe ebese edlule uthi uma ubheka emumva iBone abantu abagqoka izingubo ezimhlophe

  Reply
 5. Sawubona kusho ukuthini ukuphupha umuntu oyimbangi yakho ekhala elimele bemshayile ethetha but not really hearing into ayishoyo…. Whiles a while back ngphuphe ngiklina indle nje and kwangathi emveni kwalokho ngisendaweni enamaxoxo amakhulu….

  Reply
 6. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha amakaka kasisi wami, ngiphiphe efuna ukukaka ebusuku ngathi makathethe ibhakede asebezise lona.

  Reply
 7. Hi, cela ukubuza kusho ukuthini uma uphupha ubaleka ukuya ekhaya bese ubona uMama wakho eneka izimpahla, ebukeka ekhathazekile. Uma ubheka ekhaya kukhona itende elimhlophe elixhonyiwe?

  Ngiyabonga.

  Reply
  • Ingabe leli yiphupho eliphindaphindayo yini noma uphuphe kanye nje? Yini enye oyibonayo noma eyenzekalayo ephusheni lakho? Izimpendulo kulemibuzo zingasiza ukuholela encazelweni yephupho lakho.

   Reply
 8. Ngiphuphe ngizikhulula eduze kwewelinye ingqatha elomile, obekubukeka engathi elomunye umuntu. Ngikhathazekile ngaleli phupho….

  Reply

Leave a Reply