Amaphupho asho isichitho noma isinyama

Uma ushawe ngesichitho kusho ukuthi kukhona osuke ekugadla engakufiseli okuhle ngoba phela isichitho siyisinyama, noma nje ngithi sihambelana naso. Uma ube nehlanhla ke namathongo akini ekubhekile uyakwazi ukuphupha okukuvezelayo ukuthi kukhona umuntu okuhambela sinyelela ongafuni ukukubona uphumelela. Kanti ke ukuphupha iphupho eliqondene naso isichitho akusiyo inhlanhla kuphela ngoba phela isichitho leso kuyenzeka sithunyelwe ngalo iphupho njengoba nedliso lithunyelwa nje ngephupho. Lana ke siloba amaphupho ahlukene kodwa ke incazelo yawo iyafana, onke achaza khona ukuthi kukhona umuntu okuthumelela ngaso isichitho.

 • Ukuphupha usesikhathini – Isichitho leso
 • Ukuphupha incanga noma inja ikhuluma – Isichitho
 • Ukuhamba nqunu – Ishwa
 • Ukuphupha indlu yangasese – Lokho kusho isichitho esibi
 • Ukudla izinalithi noma uziphalaza – Lokho kusho ukuthi kukhona umuntu onigadlayo kini ngomuthi.
 • Ukuphupha izimpethu uzibona noma ziphuma ngomlomo – Leli phupho lisho isichitho esinzima okumele lomuntu osuke eliphuphile alisukumele ngampela.
 • Ungathola futhi olunye ulwazi kulencazelo yamaphupho ngokuphonswa.
Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umshado

22 thoughts on “Amaphupho asho isichitho noma isinyama”

 1. Kutshoni ukuphupha uabantu owawukade usebenza khona ulusa inkomo besuphupha kunendlovu duze nesbaya sakhona senkomo lilokhe lidlala nayo leyondlovu kodwa uhamba nomnawakho kulowomuzi lifike ngoba lidinga inkomo lizithole duze nakhona nje ngapha nenvula inetha

  Reply
 2. Kushoni ukuphupha inhlathu ihamba ngaphansi komqamela wakho ivumbuluke phambili kobuso bakho bese iyazigoqa imise ikhanda ikubheke nje

  Reply

Leave a Reply