isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngenyoka eluhlaza

Uma uphupha ubona inyoka eluhlaza enkulu kusho ukuthi kunesitha esifuna ukukulimaza. Kungenzeka sibe ngisho ngaphakathi emndenini wakho.

38 thoughts on “Amaphupho ngenyoka eluhlaza”

 1. Ukuphupha inyoka enombala ogreen and Red, nizame ukuyibulala Mawuthi uyabheka isisesiswini sakho uyikhiphe ngomlomo uydonse iphume isifile

  Reply
 2. Ngiphuphe engathi ngisesontweni ngithunywe amanzi mangfika kuqhamuke inyoka ehlaza ibaleke ize ngakmina. Ngicela incazelo ngoba ngizithwele

  Reply
 3. Camagu bogogo nomkhulu ngiphuphe inyoka emhlophe ne green nd yellow zilele kukho nogogo wam ongasekhoyo nelast born yam zizilalele ezinyoka iphakame le emhlophe iye phambili thina sivele emva kwazo andaz egray ivelephi sabaleka ndabamba ugogo ngesandla ndizama ukuba angasali sabaleka sithe masiyongena kulomzi yavela ngaphambili thina sibalekela emva kwendlu uba sizovela kwelinye icala ndaphaphama ngabe lichaz ntoni camagu

  Reply
 4. Ngiphuphe inyoka eluhlaza elamabala amnyama udadewethu eyiquma ngesgero duze lekhanda wayiyeka yahamba injalo ingela khanda

  Reply
  • Ngiphuph kune nyoka eluhlala esihlahleni esi hlaza naso ngigenca ama gatsha ingena ingane le ebiseduze nami ibisithi nansi inyoko ngth ok ngithe ngiqeda ngithi ngiyahamba yadilika ngoshesha ngaseqala ngibaleka yabe igijima phans

   Reply
 5. Ndiphuphe iinyoka ezi luhlaza ezininzi but ndithe xandiozi galela amanzi abilileyo ndiafika sezi ngekho litsho ukuthini Eli phupho?

  Reply
 6. Ngiyabingelela .ngiphuphe inyoka egreen enesisu esiyellow zihamba zinbili .zinde zinkhulu.ziphuma endlini Yami mina ngidluka ngemoto .but bezingenalo ulaja .ngazilinda zadlula .ziye zangibuka zadlula

  Reply
 7. Sanibona.
  Ngicela ichazelo ngaleliphupho.
  Kade ngisehlathini nomuntu engizwana naye(owesifazane), ngilokhu ngimukhuza ukuthi asiphume kuleli hlathi kodwa engangilaleli kuthe kusenjalo ngimukhuze ngenyoka egqamukayo angazibe igcine imuluma. Ithe iqeda kumuluma wayibamba wayibhekisa phezulu wayikhombisa mina…. Ngabe lisho ukuthini leliphupho?

  Reply
 8. Ngiphuphe inyoka ihamba phambi kwami nabantu ebengihamba nabo ibimithi lenyoka. Ize yashaywa omunye ebengihamba naye yase iyafa, wase ethi imithi lenyoka.

  Reply
 9. Ngiphupha izinyoka enye beyi Purple nobuyellow engathi esesihlahleni enye iluhlaza nobumhlophe angathi iphezu kwekhanda lami. Kule phupho kukhona umzala wami osaphila nowashona angathi ngiyababuza ukuthi le esesihlahleni isuswa kanjani besengicela nokuthi basuse nale esekhanda lami ngempela umzala wami lo wadlula emhlabeni ayisuse. Bengicela ukubuza ukuthi ngabe kusho ukuthini ?

  Reply
 10. Ngiphuphe kungena inyoka emnyama emotweni,ngathi uma ngiyixosha ngabona enye ekuhlaza yona izihlalele nje emotweni,ngathi mangiyixosha yona yavele yangidukela yanyamalala,ngathi uma ngibuka phandle le emnyama isabhizi izama indlela yokungena futhi

  Reply
 11. Molweni ndivuke ne phupho ele nyoka ezinitsi inga lisho ukuthi n mina ngihlobene ne nyoka ndingumajola

  Reply
 12. Hello

  Ngiphuphe inyoka eluhlaza. Iqala yevela ngathi incane kodwa mase sesibukisisa yavele yaba yinge kusenjalo yashintsa yaba nobuso bomuntu… Ithi itshele into oyifisayo izokwenzala

  Reply
 13. Kusho ukuthini ukuphupha inyoka ekuhlaza encane ifile, bese kubakhon engath iyellow engithe ngzam kuysusa yangluma, zombili lezinyok ngathi ngizibona e toilet

  Reply

Leave a Reply