Amaphupho ngenyoka ensundu

Uma uphupha ubona inyoka ensundu nokumhlophe kusho ukuthi amadlozi akuthumelela umbiko wokuthi qaphela noma uphawu lokuthi inhlanhla iyeza maduze.

Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umshado

20 thoughts on “Amaphupho ngenyoka ensundu”

 1. Ngiphuphe inyoka emhlophe enonsundu ekhaleni ihleli nomunye uBaba engike ngayozama usizo kuye. Lenyoka uyifihle oplastikini onezimpahla ebengizithengile, ngayibona sengphumile kwakhe, ngalapha iplastiki ngabaleka.

  Reply
 2. ngiphuphe inyoka emnyama enkulu ingikhotha imzimba wonke ikhotha ezintendeni zezandla zami ngabe kuchazani lokhu?ibibonakala ingijabulele futhi ithe uma ingikhotha ngezwa ngath kukhona okusuka emahlombe ami

  Reply
 3. Ngiphuphe inyoka emnyama yangiluma onyaweni kodwa ngaqhubeka ngabaleka. Kwaqhamuka ephuzi indiza kodwa yona ayingenzanga lutho

  Reply
 4. Ndiphuphe ndiglaselwa yinyoka emhlophe nakubhelu ifuna ukundiginya ibindenza ndithyafe ndingakwazi ukubaleka. Bendiyibamba emlonyeni. Xa ndiyibamba ibicumka inloko idlakadla. Ndacela incedo komnye umhakhulu uthe eyibambile waphinda wayilahlela Kum indibambile isenva kwam. Ekugqibeleni iyeyabulawa ngokuyinqumla intloko

  Llichaza ni elephupha

  Reply

Leave a Reply