Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

Amaphupho ngenyoka ensundu

Uma uphupha ubona inyoka ensundu nokumhlophe kusho ukuthi amadlozi akuthumelela umbiko wokuthi qaphela noma uphawu lokuthi inhlanhla iyeza maduze.

23 thoughts on “Amaphupho ngenyoka ensundu”

 1. Sanibonani ngicela ukubuza Mina ngiphuohe inyoka e cream white enamabala a brown enkulu igijimisa wonke umuntu obeseduze kwami kodwa Mina azange intense lutho kodwa nami ngigcine sengibaleka ngayibona idonza inyama ebomvu ingena Nayo gaphansi kombhede maqedane yagijimisa wonke umuntu mangisuka lapho ngazibona ngihamba eceleni komfula omkhulu ongahambi onamanzi angancolile futhi awekho clean aphakathi nje nabantu bebakhala babalekela inyoka ngabe lokho kuchazani

  Reply
 2. Ngiphuphe kuvela inyokaengathi ibingzongena emnyango mangithi ngyaphuma yangibamba ngaze ngaphaphama ephushweni

  Reply
 3. Ngiphuphe inyoka emhlophe enonsundu ekhaleni ihleli nomunye uBaba engike ngayozama usizo kuye. Lenyoka uyifihle oplastikini onezimpahla ebengizithengile, ngayibona sengphumile kwakhe, ngalapha iplastiki ngabaleka.

  Reply
 4. ngiphuphe inyoka emnyama enkulu ingikhotha imzimba wonke ikhotha ezintendeni zezandla zami ngabe kuchazani lokhu?ibibonakala ingijabulele futhi ithe uma ingikhotha ngezwa ngath kukhona okusuka emahlombe ami

  Reply
 5. Ngiphuphe inyoka emnyama yangiluma onyaweni kodwa ngaqhubeka ngabaleka. Kwaqhamuka ephuzi indiza kodwa yona ayingenzanga lutho

  Reply
 6. Ndiphuphe ndiglaselwa yinyoka emhlophe nakubhelu ifuna ukundiginya ibindenza ndithyafe ndingakwazi ukubaleka. Bendiyibamba emlonyeni. Xa ndiyibamba ibicumka inloko idlakadla. Ndacela incedo komnye umhakhulu uthe eyibambile waphinda wayilahlela Kum indibambile isenva kwam. Ekugqibeleni iyeyabulawa ngokuyinqumla intloko

  Llichaza ni elephupha

  Reply

Leave a Reply