isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

33 thoughts on “Amaphupho ngenhlwathi”

 1. Sanibonani

  Ngisacela ncazelo lana nanti iphupho .

  Ngathi ngisekhaya emzini omkhulu ng8bona lonke uhlobo lwwzinthwathi ngokomzimba nemibala ezinkulu nezincane z8bambana nezinja. Ngab3 lichazani leliphupho.

  Reply
 2. Kusho ukuthini ukuphupha inhlwathi eyellow igwinya umuntu angimbonanga ukuthi ubani lowo muntu uma ibona mina iyamuphalaza bese ngihamba mina ngiyobheka into yokuyishaya. Emva kwalokho kwasengathi sengiyixosha isekhaya manjer ngize ngiyibambe entanyeni ngithi ngiyikhiphela ngaphandle ibuye isi black and brown. Ngiyishaye nangesihlilingi ihambe iphumele ngaphandle kwegceke bese ibuya futhi. 😭😭😭😭😭🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️

  Reply
 3. Kusho ukuthini ukuphupha inhlwathi eyellow igwinya umuntu uma ibona mina iyamuphalaza bese ngihamba mina ngiyobheka into yokuyishaya. Emva kwalokho kwasengathi sengiyixosha isekhaya manjer ngize ngiyibambe entanyeni ngithi ngiyikhiphela ngaphandle ibuye isi black and brown. ngiyishaye nangesihlilingi ihambe iphumele ngaphandle kwegceke bese ibuya futhi.

  Reply
 4. Ngiphuphe inhlwathi eBrown enkulu ihamba emanzini and then yaphuma emanzini ya hamba ehlathini ya yembula isdumbu

  Reply
 5. Ngiphuphe inhlwathi enamabala abrown isemanzini emfuleni, yaphuma engathi yandiza yangigoqa la okhalweni sakungidonsa yangena nami emanzini.. ngaphaphama ngisacela ukugoduka

  Reply
 6. Ukuphupha inhlwathi enokumnyama nokusaphuzi yellow ngivele ngazamaukuyibulala kodwa yavuka yabalela yangena endlini

  Reply
 7. Nina bendlovu enamandla nina baka Phunga no Mageba nina abeqhawe elathwala inkomo iphila ngiyakhuleka kini

  Kuchaza ini ukuphupha inhlwathi le engathi imhlophe, enemibala ethi ayibe phuzi ikuhlasela kodwa ingaphumeleli ngivele ngaybaba ikhanda ngakhipha ucelemba nganqamula ekhanda yafa kanjalo kodwa ngithe uma sengqededile ngabona ukuthi kukhon ababenglekelela baybambe umzimba ukuze ingeke ilwe kakhulu yona ngiynqobile

  Reply
 8. Ngiyiphuphe ngiyibulala ngaynqamula ikhanda umbala wayo bewungathi uba mhlophe inemibala e yellow ngivele ngaynqamula ikhanda kodwa ngibone ngath khona abant bebenglekelela bebambe umzimba wayo ngase ngiynqamula ikhanda

  Reply

Leave a Reply