Amaphupho ngamanzi

Uma uphupha ukuthi uphuza amanzi kuyinhlanhla enhle uma nje ingilazi igcwele futhi amanzi ehlanzekile. Uma amanzi enodaka noma ingilazi ingcolile noma ifile uzolahlekelwa yinto ebalulekile maduzane noma umuntu omaziyo uzokucela usizo. Kanti ke ukuphupha amanzi ahlanzekile, phakathi kuwo kukhona izinhlanzi kanye nenyoka – lokho kusho ukuthi izinto zakho ziyakhanya noma zimhlophe.

Ukuphupha amanzi angcolile futhi eyizikhukhula kusuke kukhomba ukukhulelwa okungaba kuwe uma ungumuntu wesifazane noma okungaba komunye umuntu osondelene nawe. Kephake uma ehlanzekile asuke ebika ukusuka kwebhadi ebelikusingathile noma ubungozi obukade ubhekene nabo, kungaba ubungozi obuwazi ngabo noma obukade ungazi ngabo.

 

78 thoughts on “Amaphupho ngamanzi”

 1. Ngicela ukubuza kusho ukuthi ukuphupha amanzi agelezayo Ume phakathi lwawo futhi ahlanzekile phathi kunezinyoka ezinemibalabala

  Reply
 2. Lichazani leliphupho?

  “Ngiphuphe ulwandle luthukuthele futhi lumdaka, lapho kwamele ngime ngilinde ngoba indlela ihambakhona sekugcwela wona amanzi. Kuthe ngesikade lwabohla ngasengikwazi ukuhamba”

  Reply
 3. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha amanzi akuy swimming pool kodwa engcolile kunabantu ababhukudayo?

  Reply
 4. Sawubona

  kuchazani ukuphupha amanzi uwakha empompini ahlanzekile uwathutha ngebhala nangesgubhu ngithe ngisanake lokho ngabona i ex yam ithi yona isangithanda ayinankinga nam , dan i saw my late sister ephethe oswidi liphele iphupho liphethe impahla kade ngiyozithenga zokgqoka

  Reply
 5. Sanibonani

  Kade ngifunda lapha ngaphezulu kodwa angiyitholi incazelo emayelana nephupho lami. Ngiphuphe amanzi engena endlini ahlanzekile engena endlini. Ngabe kusho ukuthini lokho? Ngiyabonga.

  Reply
 6. Sanibonani. Nginokuphupha umphophoma omuhle kakhulu engazuthi usendaweni yokufikela izivakashi indlela omuhle ngayo lomphophoma uchithela emfuleni othule. Engathi ngihamba nabangani bami ababili singene emfuleni sibabaza ubuhle. Ekungeneni kwethu phakathi lomfula uvele uphenduke ube zikhukhula ezinamandla. Sibenamandla odlula lomfula singamuki, Uze wancipha umfula. Kwathi sesibuya futhi isikhukhula sabe sesibona sisakude sazama ukubaleka. Iphupho liphele sisabaleka. Engabe liqonde ukuthini leliphupho?

  Reply
 7. Ngicela ukubuza Kusho ukuthi ukuphupha umfula oncolile uyisa nezihlahla bekumele ngiwele but ngasaba ngangawela

  Reply
 8. Sanibona ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha ngisemgedeni kugcwale amanzi kube ngathi umfila kodwa ngihambe phezu kwawo.

  Reply
 9. Ngyabingelela.
  Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha uwela lakunamanzi khona kodwa mawuthi uyabheka amanzi awekho komile nje, kodwa kuleyondawo kuhlala amanzi.

  Reply
  • Ukuphupha amanzi angcolile futhi eyizikhukhula kusuke kukhomba ukukhulelwa okungaba kuwe uma ungumuntu wesifazane noma okungaba komunye umuntu osondelene nawe. Kephake uma ehlanzekile asuke ebika ukusuka kwebhadi ebelikusingathile noma ubungozi obukade ubhekene nabo, kungaba ubungozi obuwazi ngabo noma obukade ungazi ngabo.
   Cofa lapha ukuthola ulwazi olwengeziwe https://iafrika.org/izizathu-eziningi-zokuthi-uphuphe-ngamanzi/

   Reply
 10. Sanibonani, ngicela ukbuza ukuth kusho ukthin ukphupha umuntu othandana naye ekuvakashele ekhaya kini ekucela umphuzise amanzi kodwa mawufika empompini kuphume amanzi angcolile aluhlaza aze abanamaxoxo. Lamanzi ngiwalindile iskhathi eside elokhu ephumile aze agcina esehlanzekile emahle ngamhambisela ngafica endlini sekhona umamncane wam nomntwana wakhe bezama ukumyenga bemhleka.

  Reply
 11. Sawubona mina ngiphuphe ngisendaweni engathi imphophoma ngihamba nomunye njer ubhuti oyisangoma ai singene kulempophoma engath khona amuthandazelayo knam ngiphethe ingane njer engath eyami koda incane ngiythandazela ngaphuma ngba engath kuahamuka inyoka emanzini engath ngyayuzwa kuth isiseduze

  Reply
 12. Ngiphuphe ngimuka nomfula amanzi awo isaludaka engathi bekukade kunexikhukhula manje ugcwele umfula kodwa ngakwazi ukubambelela angimukanga

  Reply
 13. Ngyabingelel ngiphuphe ngikhal amanzi a clean nemvula kungan iyaneth a lean nawo kuchazn ngoba abanye BAthi isisu ngcelonolwaziangchazele

  Reply
 14. Ngiyabingelela. Ngabe kusho ukuthi I ukuphupha umuntu ongasekho esemanzini angcolile bese kuba nebhokisi lomngcwabo engathi kuzofakwa yena, kodwa futhi usemanzini angcolile and akabonakali.

  Reply
 15. Ngabe kusho ukuthini uphupha uchela umuzi ngaphandle ngamanzi acwebile bese kuwa unodoli phezu kwendlu?

  Reply
 16. Ngibingelele Nina beSilo. Today ngiphuphe ngimukelwa izingubo zokugqoka zamuka zaze zangena esizibeni umfula ubugcwele so since kade zimuka ngo-basket kufike kwacwila konke…

  Reply
 17. Ndicela incazelo ndiphuphe ndisela amanzi ahla entabeni, amanzi a clean ndize ndiwaphuza ngomlomo kwelo litye likhulu limhlophe, amnandi amanzi wakhona

  Reply
 18. Ngiphuphe siwela emanzini anqolile ngemoto, yangena yasithela kodwa sayibona seyiphumele esgangeni edakeni nje

  Reply
 19. Mzimasi
  Kusho ukuthini ukuphupha umfazi wakho ebanjwe yindoda ethile ngesandla kunomntwana omncinci ekuhanjwa naye phakathi emanzini acocekileyo mna ndilandela emva kwabo

  Reply
 20. Kungabe kusho ukuthini ukuphupha ubhukuda edamini elinoXamu kodwa bengenabungozi futhi kumnandi engathi ukwi vacation>?

  Reply
 21. Ukuphupha uqubha ecwebeni elingcolile noba kwi bridge enamanzi amdaka anodaka kusho ukuthini?

  Reply

Leave a Reply