Amaphupho ngolwandle

Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa uma egubha ngokhahlo. Uma amagagasi emakhulu futhi ekushaya ekuwisa kusho ukuthi kofanele usebenze kanzima ukuze uphumelele. Uma uhamba phezu kwamanzi kusho ukuthi uyoba nempumelelo kokwenzayo ikakhulukazi uma ushada.

Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

14 thoughts on “Amaphupho ngolwandle”

 1. Ngicela ukubuza kuchazani Ngiphuphe ngisolwandle anagagasi ezakumina kodwa ngabambeka esihlabathini angithela umzimba wonke. Ngiyabonga ngokungilalela

  Reply
 2. ngiphuphe ngiphakathi olwandle lunamagagasi angemabi ekahle nje, kodwa ngizibone ngingaphansi kwowo amanzi olwandle ecwebile khona ngaphansi ngaphinda ngaphuma ngaphansi kwawo.

  Reply
 3. Ngi phuphe se ngathi ngiya ndiza ngiyo nyathela emanzini kodwa ku lawomanzi ku notshani ubu luhlaza .uma ngi nyathela bengi thukile ngi cabanga ukuthi ngiyo minza kodwa beku ngekho deep a manzi wa khona bewa ngi vala izi nyawo ku phela.

  Reply
 4. Ngiphupha ngime phezu komuzi olwandle kukho abantu abakhulumayo kulomuzi ungaphasi kwamagagasi

  Reply
 5. Siyabonga ngiphuphe ngibukuda olwandle luzolile lwabese luyashintsha luba namagagasi kodwa ikhanda belisoloko lingaphezulu exocekile

  Reply

Leave a Reply