Amaphupho ngesihlabathi

Uma uphupha usesihlabathini kusho ishwa. Uzolwa nothile omaziyo noma ubenamahloni ngenxa yalokho okwenzayo.