Amaphupho ngesihlabathi

Uma uphupha usesihlabathini kusho ishwa. Uzolwa nothile omaziyo noma ubenamahloni ngenxa yalokho okwenzayo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh