Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Indle Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izinganekwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

Sesha

Amaphupho ngezingane ezincane

Uma uphupha ukuthi ubona ingane encane futhi usemsulwa kungenzeka uheheke ukulala nomuntu ongafanele. Uma ubona ingane encane ephusheni lakho ilele ngamadolo uzoba nesivakashi maduzane. Uma ingane izichamela noma izikakela uyibambile kuyinhlanhla uma wena ungangcoli kodwa kuyibhadi uma ikungcolisa. Ngokunye ukuphupha umuntu obuthandana naye elethe ingane kusho ukuthi kukhona inkulumo esele noma loyomuntu usenesifiso sokuthi niwuqale phansi umlilo wothando niwubase

11 thoughts on “Amaphupho ngezingane ezincane”

  1. Ngicela ukubuza uma uphipha ingane emfana ingaphilile kahle iza lesangoma ingani ubemelapha kutshon isangoma singangeni ekhaya sifike sime egadini sithi akangene kukubo

  2. Kusho ukuthini uma uphupha ulwa nomlungu omsebenzelayo ethi untshontshile sengathi uyaphika uthi awuzange bese uzibona uphethe ingane yakhe sengathi uyayithulisa

  3. Ngicela incazelo ngaleli phupho ngiphuphe ngigqokisa ingane encane futhi ngiyidlalisa ngabe kuchazani lokho

  4. molweni ndicela nindichazele eli phupha ndiphupha ndileqwa ngamarhanisi emveni koko ndachola amaqanda amaninzi amhlophe qhwa thetha ukuthini lont

  5. Sanibonani ngicela incazelo yaleliphupho ngikumuzi omuhle ngalendlela ngaphandle ngeqe into engathi umuntu oncwabwe khona wambhozwa ngotshani obunenhlabathi mangibheka bawuthu engathi uyavuka ayangilandela ngingene endlini ngikhiye icabha kumuzi omkhulu plz bandla ngikhathazekile ngazise

  6. Uma uphupha umuntu owathandana naye iqabulana aphinde akubonise impahla zomntwana omncane, kuthetha ntoni..

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.