Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

Amaphupho ngengozi nokulimala

Uma uphupha ukuthi usengozini futhi ulimele kusho ukuthi kufanele uqaphele ngoba khona into embi ezokwenzeka kuwe maduzane. Uma ingozi ihlangene namanzi kungenzeka ukuthi unezinkinga zobudlelwane futhi uma kungenxa yokuthi omunye umuntu uyakulimaza uzoba nenkinga emsebenzini.

 

5 thoughts on “Amaphupho ngengozi nokulimala”

  1. Ukuphupha uvika izingozi zama loli athutha i oil/deseal (petrol) zicishe ukungihamba phezu kwami , ingathi ziyangilandelela kodwa ngikhone ukusinda kuzo futhi..kanti uma ngithi sengiyofika ngasendlini yomuntu engizwana naye (bf) kuvele izithunzi ezintathu(3) zama dragon izinyoni ezinkulu ezingajwayelekile ziza ngakimi ngase ngingena emzini engingawazi, ngithole umama ahlezi nezingane zakhe umamaloyo ingathi ebeziphuzela kanti angimazi vele kanye nezingane zakhe

    Ingabe kusho ukuthini

    Reply
  2. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha usengozini yemoto kuleyomoto khona Mina kanye nomama Wam bese kuba yingane engyizalayo ena 3yrs lemoto ishayelwa umunt othandana naye

    Reply

Leave a Reply