Amaphupho ngenxeba

Uma uphupha ukuthi unenxeba elijulile lapho ogwazwe noma osikwe khona kusho ukuthi uzoba nenhlanhla ebudlelwaneni bakho nabanye (uma usemusha) noma ebhizinisini lakho (uma usukhulakhulile). Uma inxeba lincane kodwa kusho ukuthi uzoba nebhadi maduzane.