Amadlozi Amalobolo Amaphunga Amasonto Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado Utshani

24 thoughts on “Amaphupho ngegazi nokopha”

 1. kusho ukuthini ukuphupha uxabana nodadewenu mase ekushaya ngesoso elifayo ekhanda ngizizwe ngathi ngiyopha ngithathe isibuko ngibone igazi lehla ngobuso igazi elishubile?

  Reply
 2. Hi ngiphuphe ngathi khona into ehlukuza isibeletho sami ngaze ngaphuma negazi ngaphansi ngavuka ibuhlungu

  Elinye iphupho, ngiphuphe izinja ezimbili ezinonile emhlophe ngathi nenyama zijaha abantu emgwaqeni balokhu babaleka. Lapho zifika nakimi nami ngathuka kakhulu angizange ngisabeleka ngavele ngakhuleka phambikwazo lwayehla ulaka lwazo

  Reply
 3. Hi ngina 3 months ngikhulelwe manje , so ngiphuphe ngiphuma igazi eliningi ngaphansi .

  Ngabe lokhu kuchazani

  Reply
 4. Hi.

  Ngiphuphe Uma sewashona ekhuluma ethi uhluku mezekile and ngikhululwe nginjalo. Wangnika igama Lengane

  The next day ngaphupha umunt engihlekisana naye kuthiwa ushayiwe nomngani wakhe. Kulelo phupho kuqhamuke I Ambulance.

  Ngabe achaza ini lama phupho

  Reply
 5. Ngiphuphe ngathi ngisongelwa ngumuntu bese kubangathi ngephula ibhodlela ngithi ngifuna ukumgwaza ngalo ngigcine kodwa ngingamgwazanga bese ngibona igazi ligcwele indishi ngabe lichazani leliphupho

  Elesibili ngiphuphe ngathi ngithola indlu kodwa lendlu ngathi ngeyoxhaso (RDP) ngathi kuthiwa ingeyami khona lapho ngathi sengiyahlela ukuthi ngizoyilungisa nganjani ukuze ibe yinhle ,nalo futhi bengicela incazelo

  Bese elokugcina ngiphuphe ubaba wam ongizalayo ongasekho osewandlula noma sewashona ingathi ngilele phansi bese mangiphaphama ngimbona eyaluza ngala ngile khona ephethe isibhamu esikhulu engathi ungigadile egqoke isikhindi ngabe nalo lichazani.
  Thokoza

  Reply
 6. Sanibona kusho ukthini ukuphupha kubulawa umuntu phambi kwakho bese unindwa ngobuchopho bakhe esphongo kuthiwe usho izithakazelo zakho

  Reply
 7. Ngiphuphe abo aunty bami ababili begcwele igazi ebusweni bese mina ngigcwele igazi ezandleni

  Reply
 8. Ngiphuphe iinkukhu ezinqynywe amakhanda, ezinye bekungathi zinqunywe yimina. Ngithe ngisahlezi lapho ne ngane yakithi yrntombazane kwasukuma ingane yami yomfana ena2 kulezo zinkukhu ngabaleka mina ngayoma emnyango ingane yakithi yanquma yena ikhanda. Ngane lokho kuchaza ukuthini?

  Reply

Leave a Reply