Amaphupho ngezinwele

Uma uphupha ukuthi ubuka izinwele zakho, uzothola uthando maduzane, kodwa lowo muntu kungenzeka ukuthi uthanda omunye umuntu. Uma uphupha ukuthi ukama izinwele zakho, kusho ukuthi uzolahlekelwa yinto ebalulekile, futhi ukushintsha umbala wezinwele zakho kusho ukuthi kunenkatahzo ezayo. Uma izinwele zakho sezikhule kakhulu zizinde, kusho ukuthi usungumqambimanga futhi uma sezibomvu, kufanele uqaphele izitha empilweni yakho. Uma ziphuma izinwele zakho, kusho ukuthi ukhathazekile ngenxa yabanye abantu. Uma unempandla, kusho ingcebo nempilo kwabesilisa nokuhlupheka ngokwezemali kwabesifazane. Uma owesilisa ozwana naye enempandla ephusheni lakho, akufanele ngabe nindawonye, futhi nizoba senkingeni maduzane.

Sign up for updates