Amaphupho ngonkosikazi noma umyeni

Uma uphupha ubona umyeni noma unkosikazi wakho kusho ukuthi uzophumelela ezintweni ozenzayo – ikakhulukazi emsebenzini. Uma ungowesifazane oshadile uphupha ukuthi ulwa nomunye wamakhosikazi omyeni wakho kusho ukuthi uzama ukunihlukanisa nomyeni wakho. Uma uwina manilwa kusho ukuthi imizamo yakhe ayisebenzi noma umuthi wakhe awunawo amandla anele.