Ukuphupha uthenga izingubo ezintsha

Leli yiphupho elithokozisayo kakhulu kubantu bonke uma sibheka lokho elisuke likubikezela. Liyibika lokushintsha kwempilo ngendlela engcono kunaleyo umuntu asuke ekuyo. Kafushane nje singasho sithi libikezela inqubekela phambili, inhlanhla, izibusiso noma impumelelo.

6 thoughts on “Ukuphupha uthenga izingubo ezintsha”

  1. Ngicela ukubuza ngiphuphe baba wami ongasekho enginika izingubo ezitsha engathi ungithengelile ngingasabongi kanje ngize ngimthakazela

    Reply

Leave a Reply