Amaphupho ngomlilo

Uma uphupha ubona umlilo noma amalangabi kuwuphawu olubi ekusaseni lakho. Kusho ukuthi intukuthelo nokukhaphelwa kuyeza kuwena. Uyolahlekelwa yizinto ezisemqoka kuwena futhi ubhekane nezikhathi ezikhathazayo. Uma wenza umlilo uba mkhudlwana kusho ukuthi uzolwa nothile omaziyo.

41 thoughts on “Amaphupho ngomlilo”

 1. Ngiphuphe ngicima amakhandlela wona ancima kodwa makumele ngincime isitofu soparafini savele sabhamuka sakhipha amakhulu amalangabi ngabaleka ngabiza unikazi wendlu

  Reply
 2. Sanibona kusho ukuthini uma uphupha ngathi konomlilo omkhulu oshisa indawo okuyo, mangithi ngiyagijima ngiyolanda or ngiyobheka ingane yami uvele ungihlangabeze umlilo ngishe kabuhlungu umzimba wonke ngase ngaphaphama…?

  Reply
 3. Sanibonani. Ndisacela ukubuza kutsho ukuthini xa uphupha umyeni wakho on your late brothers imagine. Sihlezi ekhaya sothamele umlilo with my mother n sister in law kumnandi kuhlekwa then kufike my husbands side chick afune ukungigwaza nge long fork but igobeke when she’s trying. My Zulu is not that good uxolo 🙏

  Reply
 4. Sanibona ngicela ukubuza if uphupha amanzi agijimayo ngathi amagagasi khona lapho kuqhamuke umlilo ongamalangabi kusho ukuthini?

  Reply
   • Ungasizakala kanjani Uma ufuna ukuvimba isehlakalo mayelana nephupho lomlilo?

    Ngiphuphe kusha kamakhelwane lapho kwaluyisotolo khona

    Reply
  • Uma uphupha ubona umlilo noma amalangabi kuwuphawu olubi ekusaseni lakho. Kusho ukuthi intukuthelo nokukhaphelwa kuyeza kuwena. Uyolahlekelwa yizinto ezisemqoka kuwena futhi ubhekane nezikhathi ezikhathazayo. Uma wenza umlilo uba mkhudlwana kusho ukuthi uzolwa nothile omaziyo.

   Reply
 5. sawubona ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha kuduma izulu Libaniza kodwa libalele ilanga,Ngisathi ngisezwa lokho ngibone umlilo ongena endlini kanti ibhola leli eliba bovu sengathi likhombe mina,ngalithatha ngaleso sikhathi ngalikhiphela phandle kwaqhumuka umuntu engamazi waliqhumisa kwaqhuma umlilo,Ngikhathazekile ngicela ungisize

  Reply
 6. Sanibonani. I would love to know what it means ukuphupha living in the middle of the forest with many kids in a shak. Then there was a huge fire which became bigger. Ngiyabonga

  Reply
 7. Sanibonani, ngiphuphe silwa nomyeni wami ngithi kuye angayi kule ntombazane, kodwa elokhu ethu yena uyaya. ekugcineni ehle emotweni, ngiphinde ngivule umnyango ngithi kuye bazokubulala labantu ungayi, kodwa agcinise ikhanda angene endlini engingayazi anyamalale isikhathi, emva kwalokho ethi uyaphuma kube khona umuntu omvimbayo ukuthi angaphumi, and ngapha kunomuntu etshela mina ukuthi uzofa njengoba engene lapha. lomuntu osemnyango emvalele emnyango kodwa kube nomlilio ngaphakathi endlini lapho yena ekhona, mina ngisemotweni, ngiphume ngimemeze ukuthi aphime kodwa unyango walapho uphume umlilo omkhulu. umsindo lobowungaphakathi wabantu uthule uthi tuu, ngithi ukusho ukuthi bashone bonke, ngiphume emotweni ngimemeze ngicela usizo. Ejaridini lalowo muzi kube nenkulu intuthu ijaridi lonke. Inagbe lephupho lisho ukuthini, ngoba liyangikhathaza linomlilo.

  Reply
 8. Ngiphuphe ekhaya kusha e khishini, bekusemini. Sikhona nomunye umzals kodwa singekho egcekeni. Masibuya kugcwele abafana baya cisha.

  Ngabe kusho ini?

  Reply
 9. Sanibonani ngiphuphe umuntu engimaziyo eshisha iground wavelewamkhulu umlilo ngabekuchazani lokho

  Reply
 10. Ngiphuphe engathi ngisekhaya endlini yakwagogo bengibasse umlilo kwavele kwasuka umoya onamandla kwaze kokheleka lendlu ebengibasela kuyo ivele yasha

  Reply

Leave a Reply