Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Imithi Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka

Uma uphupha ukuthi ungcolile, kuwuphawu lwesikhathi esinzima ekusaseni lakho. Kusho kakhulu ukuthi kungenzeka ube namahloni ngenxa yento oyenzayo. Uma ungcolile ngoba omunye umuntu ekujikijela ngezinto, kusho ukuthi uzokwenza izitha, ngakho qaphela izinto ozitshela abantu. Kodwa uma ungcole ngoba uwile phansi, kusho ukuthi uzokhuthuzwa noma ulahlekelwe yimali maduzane.

20 thoughts on “Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka”

 1. Ngicela ukuhlaziyelwa leliphupho. Ngiphupha kukhona umngcwabo wabantu ababili ekhaya, kodwa abengamalungu omndeni wam. Kuthinkusenjalo kuvelwa owesimame owaziwa ngokungcolo kube sokuvela owesilisa edlala ngobudoda bakhe esidlangalaleni.

  Reply
 2. Greetings
  Ngcela ukuhlaziyelwa leliphupho, ngaphupha ekhaya kungcolile ngicleaner kwafika usisi wami omcane ethi uzolanda imali yerent, wahliphiza kakhulu wathatha u sofa wawubhekisa odongeni wathatha uwardrobe wawu beka phezukwa sofa, ekugcineni ngazibona sengphuma komunye umuzi omhlophe phakathi o clean

  Reply
 3. kusho ukuthin ukuphuph umuntu obuthandan naye nahlukaniswa ukuth kubo bamdlisile umphuph ekumemeza ecela usizo kungath uyamiza emanzini amnyama kuphinde kuthiwa ulahlekile mele umcing wena

  Reply
 4. hi guys ngphuphe nghamba emanzini angcolile kungathi i pool but enamanzi amnyama agcwele udaka nghamba with my cuzin omncane and nengane yami then sidlule kuwona lamanzi and then cuzin wam ahambe kuwona bese eyacwila kuwona but ubuso obuvelayo emanzini obengane yam bese ngyamemeza ngith aybo uzominza bese eyakhuphuka kuvele ikhanda emanzini kungath uyaphuma and enye into ukth if usuhambile kule pool engcolile kwelinye icala bekukhona i pool e clean.

  Reply
 5. uma uphupha umuntu obuthandana naye esembhedeni nawe,
  kodwa uphuma igazi wena wesifazane. Kusho ukuthini? Senahlukana.

  Reply
 6. Ngicela incazelo yephupholami.
  Ngaphupha uBaba omdala osewahlula emhlabeni ethi ungitshiyela ibhayibhili ngiphile ngalo engipha nencwadi okumele ngizifunde angisazikhumbuli. Kwakuhleli ugogo eceleni kwethu owayengiphazamisa engafuni lubaba angifundele lezo ncwadi.
  Okwesibili ngaphupha ilizwi lithi kimi kusele 30yrs ngiphila emhlabeni: Labuza ukuthi ngifuna ukwenzani ngayoleminyaka esele. Ngaphela ngathi ngifuna ukuthandaza, leli lizwi langisa ehlathini engingalazi lathi angithandaze ngingadlali. Ngaphaphama ngithandaza umzimba wonke unama krempi sengilele pansi kufloor.
  Ingabeyinile ngoba angiyithandi I church

  Reply
 7. Ndicela ubuza uba umntu olibhinqa aphuphe ngawe ulibhinqa nawe aphuphe ngawe uzakulala naye ninganxibanga nizokwabelana ngesondo lithetha ukuthini?

  Reply
 8. Ngicela ukubuza uma ngiphupha ngithenga ufishi notamatisi ufishi inhlnzi ngyithenga kumfana endleleni notamatisi ngibheke endlini ngifica ebesendlini bathtuthile khona oneke izimpahla zakhe kwami

  Reply
 9. Sanibonani zihlobo nabangane ngicela ningisize mina ngiphuphe ngisikha utamati ovuthiwe umningi angazi kushoni

  Reply
 10. Ngiyanibingelela uma uphupha umbhede ongcolile,nezcathulo ezgugile ingabe kusho ukuthini?

  Reply
 11. Mholweni ndicela ubuza ndiphuphe kusithiwa MNA be cousin yam sinyuke intaba sikhathwe ngumamam so ndithe mandibheka lenta ibinde kukho ingca eyenziwe yayinkenkezi intle ndiye ndathi kwicouzin yam xa sifika undithathe iPhone ndothuka singekayi lapho

  Reply

Leave a Reply