Amaphupho ngokugula

Asho ukuthini amaphupho ngokugula? Lokhu kuhlanganisa izingozi nokulimala, ukulunywa, ukukhubazeka ngokungaboni emehlweni, amadlebe avalekile, igazi nokopha, amathumba, ukuphefumula, amathambo aphukile, umkhuhlane, ukukhwehlela, ukukhubazeka, ukushawa yinzululwane, isifo, ubuhlungu endlebeni, izimilela, ukuphathwa yikhanda, uchoko, ukuhlanya, isimungumungwana, umuthi, ubuhlungu, ingxibongo, ubuhlungu emphinjeni kanye namanxeba.

4 thoughts on “Amaphupho ngokugula”

  1. Kusho ukuthini ukuphupha udabukile onyaweni lesinxele unomkenke uma uthi uyawuvula kuvele kusuke yonke inyama yangaphansi onyaweni

    Reply
  2. Kusho ukuthini ukuphupha ukha amaphensisi amahle kodwa phakathi aphuma amatsheketshe adizayo

    Reply

Leave a Reply