Amaphupho ngekhehla noma isalukwazi

Uma uphupha ubona ikhehla noma isalukwazi kusho ukuthi kukhona ozokusiza uphume ezinkingeni zakho maduzane. Uma udinga imali ukhona ozokuboleka imali.