Amaphupho ngentuthwane

Uma uphupha ubona izintuthwane kusho ukuthi uyovuzwa ngokuzikhandla kwakho ngemicebo kanye nendlu enkulu ikakhulukazi uma uzibona ziqoqa udoti zizokwakha isidleke sazo. Uma uphupha iqulo lezintuthwane noma uphupha ngazo ubusuku bulandelana kubi futhi kusho ukuthi uzoba nezikhathi ezikhathazayo emndenini wakho.

19 thoughts on “Amaphupho ngentuthwane”

 1. ukuphupha izintuthwane ezibomvu zingena endlini kwagogo zinqwabelene ngithi ngiyazishanela ngiyazibutha ngizilahlela phandle zingapheli kuze kube ngiyaphaphama ngabe kusho ukuthini?

  Reply
 2. Kuchaza ukuthina ukuphupha uhanjwa iyntuthane ngisho uphaphama uzwe engathi zisakugijima isikhashana?

  Reply
 3. Ngiphuphe ingane yami yomfana idla ipetshisi kodwa laphuma izintuthane ezimnyama zagcwala nasemzimbeni kusho ukuthini

  Reply
 4. Ngiphuphe umawam osashona nomalumekazi naye osashona kungathi bahlezi embhedeni. Umalumekaz uzobuza uMa ngebhodwe lesiZulu athi lalahleka, leli uMa athi ngelakhe (yena uMa) umalumekazi uthi elakhe. Khona lapho ngibone izintuthwane eceleni kukamalumekazi ngesikhathi elokhu egudluka esondela kuMa kuvele ezinye, ngizithuntuthe ngoba ngesaba ukuth zizomncinza. Ngicela ning’chushise ukuth kusho uk’thini lokhu

  Reply

Leave a Reply