Amaphupho ngentuthwane

Uma uphupha ubona izintuthwane kusho ukuthi uyovuzwa ngokuzikhandla kwakho ngemicebo kanye nendlu enkulu ikakhulukazi uma uzibona ziqoqa udoti zizokwakha isidleke sazo. Uma uphupha iqulo lezintuthwane noma uphupha ngazo ubusuku bulandelana kubi futhi kusho ukuthi uzoba nezikhathi ezikhathazayo emndenini wakho.

42 thoughts on “Amaphupho ngentuthwane”

 1. Kuchazan ukuphupha izintuthwane zisendlini nasembhedeni englala kuwo ngaphansi koma trass kunezinyosi zingitinyelile kwaphuma amanzi Kim nginomunt engthandan naye edlin

  Reply
 2. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha izintuthwane eziningi ziyongena endlini ekwakungeyomsamo zibheke emsamo ngapha ugogo unqualified inkukhu emhlophe?

  Reply
 3. Ngicela ukubuza uma uphupha nihlezi kagogo uthi ubheke ngaphansi kwetafula kugcwele izibungu izimpethu kusho ukuthini lokho

  Reply
 4. Kuchazani ukuvuka umbhede ugcwele izintuthwane ezibovu? Akulona iphupho, kodwa ngivuke zigcwele umbhede wonke lo…

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha wenza ucansi nomngani kadadewakho bese uyachitha kwangempela uvuke umanzi

  Reply
 6. sidesplitter truly an awe-inspiring complacent thanks so much for sharing i testament inflict this keen website every widowed twenty-four hour period

  Reply
 7. Kuchazani ukuphupha uhamba uhambo olude nomndeni wakho uma senifinyelela ekugcineni nihlangabezane namatsheketshe abomvu anilume izinyawo

  Reply
 8. ukuphupha izintuthwane ezibomvu zingena endlini kwagogo zinqwabelene ngithi ngiyazishanela ngiyazibutha ngizilahlela phandle zingapheli kuze kube ngiyaphaphama ngabe kusho ukuthini?

  Reply
 9. Kuchaza ukuthina ukuphupha uhanjwa iyntuthane ngisho uphaphama uzwe engathi zisakugijima isikhashana?

  Reply
 10. Ngiphuphe ingane yami yomfana idla ipetshisi kodwa laphuma izintuthane ezimnyama zagcwala nasemzimbeni kusho ukuthini

  Reply
 11. Ngiphuphe umawam osashona nomalumekazi naye osashona kungathi bahlezi embhedeni. Umalumekaz uzobuza uMa ngebhodwe lesiZulu athi lalahleka, leli uMa athi ngelakhe (yena uMa) umalumekazi uthi elakhe. Khona lapho ngibone izintuthwane eceleni kukamalumekazi ngesikhathi elokhu egudluka esondela kuMa kuvele ezinye, ngizithuntuthe ngoba ngesaba ukuth zizomncinza. Ngicela ning’chushise ukuth kusho uk’thini lokhu

  Reply

Leave a Reply