Amaphupho ngamakhanda

Uma uphupha ukuthi unekhanda elikhulu uzoba nenhlanhla enhle maduzane. Uma kukhona okunqume ikhanda uzolahlekelwa umuntu oseduzane nawe maduzane.