Amaphupho ngokugeza

Uma uphupha ukuthi uyageza kungasho izinto ezinhle noma ezimbi. Uma amanzi emile noma esendlini yokugeza kusho ukuthi uzoba nenhlanhla maduzane noma uzoya endaweni ezokulethela injabulo. Uma ugeza phandle noma emanzini agelezayo kusho ukuthi uzoba nebhadi futhi uzodumala.