Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izinganekwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

Sesha

Amaphupho ngokugeza

Uma uphupha ukuthi uyageza kungasho izinto ezinhle noma ezimbi. Uma amanzi emile noma esendlini yokugeza kusho ukuthi uzoba nenhlanhla maduzane noma uzoya endaweni ezokulethela injabulo.

Uma uphupha ugeza ngaphandle kwendlu noma emanzini agelezayo kusho ukuthi uzoba nebhadi futhi uzodumala.

Ukuphupha ugeza umuntu wesilisa uma ungowesimame lokho kusho ukuthi loyomuntu osuke umphupha usuke enesilwane athweswe sona okwenza izinto zakhe zingamhambeli kahle.

Ukuphupha ugeza emfuleni uwedwa noma nibabili kusho ukuthi kumele uhlambuluke noma nihlambulukelane nalowomuntu ovele ephusheni lakho obugeza kanye naye. Leli phupho limele inhlambuluko.

 

9 thoughts on “Amaphupho ngokugeza”

  1. ngenze amabingelelo , ngihlushwa yiphupho la udadewethu ogasekho ucela ngimewashele izimpahla zokugqoka ngiziwashe bese kuba sengathi ngezendodakazi yami kube sekufika owesimame ezolanda ilambu ngibe sengizibona ngixova udaka lokwenza izitini kusho ukuthini lokho.

    Reply
  2. ngiyanibingilela. Ngicela ukubuza uma uphupha kushoniwe ekhaya kwesinye isikhathi uyalibona ibhokisi kwesinye isikhathi ungaliboni uthi uyabuza ukuthi kuzothunwa nini bakushalazelele, bese uyahlesthelwa ukuthi sekuthuniwe ithuna liphambi komnyango womuzi inhlabathi imnyama ivundile. ngabe lichazani?

    Reply
  3. Ngicel ukbuza ukphupha ugezwa inyawo ubaba wengane yakho kodwa amanzi angancoli futhi angawachithi awabeke ngabe kusho ukthini

    Reply

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.