15 thoughts on “Amaphupho ngokubanqunu”

 1. Sanibona ngicel ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha unqunu uhamba ngesivunin lapho esewudlule khona kuyavaleka kubukeka engathi use muhumeni

  Reply
 2. Ngphupha engath bengsekhwen ngashiya vest lam…ngath intombi ibingphelezela sadibana nobhut wayo omdala sadlulana mase sisithele ath uyangedelela lo kube sengath uyanglandela lapho sengith ngfuna ukuthatha isqanda kumama ngizwe engath ukhulumela eduze ngavele ngangena hlathin ngahamba ngenye indlela nabo bahamba ngomwaqo mangfika ekhaya ngfica izinja ezingi nabadlwane engath khona nabantu engingabaz abahlel phandle zith zyangikhonkotha kukhuze umuntu omdala ath nike nimlume zathula nya

  Reply
 3. Thokozani, ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha ngise nyangeni nginqunu engigcobisa umuthi endaweni yangasese. Ngiphinde ngibuze ngokuphupha inja e brown ime eduze kwami ingangenzi lutho ngiyixosha iphinde ibuye?

  Reply
 4. Sanibonani ..ngiphupha ngimatasatasa ngicleaner emzini wami.kodwa angiqedi ku cleaner kuba sengathi kungcola kakhuuulu mangi cleaner .ngathi futhi nginezivakashi zakamakoti omdala zibhizi ziyaphuma .ziyangena e bathroom….kangangokuthi oyedwa wabo ngigcine ngimfica enqunu e bathroom

  Reply
 5. Kuchazan ukuphupha ungaphansi kwamanzi olwandle ubona ama swidi amhlophe nabomvu,amanye emnyama nabomvu kuthiwa wathathe?

  Reply

Leave a Reply